Laatste nieuws

Abonneren per email

CBR nam in 2019 voor het vijfde achtereenvolgende jaar meer examens af dan het jaar ervoor. In totaal verwerkte de organisatie het afgelopen jaar ruim 1,5 miljoen theorie- en praktijkexamens en toetsen, een stijging van bijna 3% ten opzichte van 2018.
Op zondag 23 februari vindt er systeemonderhoud plaats op de CBR-systemen.
Veel CBR-klanten hebben lang moeten wachten op een besluit over hun Gezondheidsverklaring. Zij hebben hierdoor mogelijk extra kosten gemaakt.
‘Moeilijkheidsgraad examen is passend voor doelgroep’
Vanaf volgende week kunnen kandidaten weer theorie-examen doen in Rijswijk in een tijdelijke locatie in het Kessler Park.
In verband met een spoedonderhoud zijn Mijn CBR en TOP internet vanavond vanaf 22.00 uur korte tijd gesloten.
Vanaf 1 mei 2020 worden wijzigingen doorgevoerd in de vraagsoorten van de theorie-examens voor Taxi en het T-rijbewijs.
Het CBR publiceert open data. Hierbij de nieuwe dataset.
Op zondag 26 januari vindt er systeemonderhoud plaats op de CBR-systemen.
Alle kandidaten die vanaf 20 januari een theorie-examen in onze locatie in Rijswijk zouden doen, kunnen vanaf nu kosteloos een nieuw examenmoment inplannen op Mijn CBR.
Eind vorig jaar is aan een aantal chauffeurs een onterechte VVVC afgegeven. De oorzaak lag aan een programmeerfout. Die is hersteld en kan niet meer voorkomen.
8 jan - 8.55 uur | Op vrijdag 3 januari werd in het CBR-examencentrum in Rijswijk brand gesticht. Gelukkig is niemand gewond geraakt. De schade aan het centrum is echter aanzienlijk.
3 jan - 17.31 uur | De examenlocatie van het CBR aan de Lange Kleiweg 30 is voorlopig vanwege de brand niet beschikbaar.
3 jan -13.47 uur | Vanwege de brand in het examencentrum van Rijswijk neemt het CBR voorlopig geen theorie- en praktijkexamens en rijtesten af vanuit het examencentrum aan Lange Kleiweg 30.
3 jan - 9.12 uur | Door een brand in het CBR examencentrum op vrijdagochtend 3 januari in Rijswijk, kunnen er geen theorie-examens, praktijkexamens en rijtesten plaatsvinden.
Vandaag hebben de eerste 240 kandidaten bij het CBR examen gedaan voor het Klein Vaarbewijs I en II. Het CBR neemt vanaf 1 januari 2020 het Klein vaarbewijs I en II en het Groot pleziervaartbewijs II af. Het CBR neemt deze taak over van VAMEX.
Na de informatie over rijden met epilepsie, ADHD en ADD is nu ook de informatie over rijden met dementie verbeterd. Deze is bestemd voor zowel patiënten en hun naasten, als zorgverleners.
Het CBR heeft, in samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de informatie op de website over rijden met ADHD en ADD verbeterd. Zo helpen we bestuurders om verkeersveilige keuzes te maken.
In het streven naar een betere samenwerking met onze ketenpartners is de Politiecontactdag 2019 van de divisie Rijgeschiktheid een geslaagd initiatief.
De 75-plus regeling is op zondag 1 december ingegaan. In totaal vallen direct 87.000 ouderen die hun gezondheidsverklaring hebben ingediend onder de regeling. Zij mogen als hun rijbewijs verloopt, blijven rijden tot het moment dat het CBR een besluit heeft genomen over hun rijgeschiktheid. De maatregel geldt voor maximaal een jaar.
Goed nieuws voor gebruikers van geneesmiddelen met een stimulerende werking op het centrale zenuwstelsel (zogenaamde psychostimulantia).
Het praktijkexamen voor de auto kost in 2020 112,75 euro (+4,75 euro) en de theorie-examens 34,50 (+1,50). De tarieven voor beroepsexamens en cursussen stijgen in gelijke mate. De kosten voor de Gezondheidsverklaring blijven gelijk.
De tijdelijke verlenging van de geldigheid van het rijbewijs voor 75-plussers gaat per 1 december 2019 in.
Op social media laten veel jongeren met een aandoening weten dat ze boos zijn over de lange wachttijden bij de gezondheidsverklaringen die ze nodig hebben om hun rijbewijs te halen.
Iedereen wil veilig thuiskomen. Het CBR vindt het belangrijk dat alle bestuurders in staat zijn om veilige keuzes te maken.
Het CBR publiceert open data. Hierbij de nieuwe dataset.
Per 28 oktober 2019 wordt de mogelijkheid afgeschaft die het voor opleiders mogelijk maakt om binnen 24 uur na het reserveren van een theorie-examen A, B en AM het examen te annuleren.
Vanaf 21 oktober 2019 wordt de geldigheid van alle theorie-examens anders vermeld op het uitslagformulier.
In het derde kwartaal van 2019 zijn er in totaal 27.462 dagen nascholing gevolgd, waarvan 5.935 praktijk en 21.527 theorie. Dit is aanzienlijk meer dan het aantal gevolgde dagen in het derde kwartaal van 2018, waarin er 19.413 dagen nascholing zijn gevolgd.
Alexander Pechtold (53) is per 1 november 2019 benoemd als algemeen directeur van het CBR. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) benoemde hem na voordracht door de Raad van Toezicht van het CBR. Samen met operationeel directeur Jan Jurgen Huizing, die in januari 2019 aantrad, gaat Pechtold een collegiaal bestuur vormen.
Per 25 november 2019 wijzigt de examenlocatie Assen. Daarnaast worden er per 1 januari 2020 drie objecten gewijzigd in Assen
Op maandag 25 november starten we ons praktijkexamencentrum in onze nieuwe, exclusieve CBR-locatie in Assen.
Vanwege het uitlopen van verbouwingswerkzaamheden op ons praktijkexamencentrum aan de Egstraat 4 in Dordrecht (3319 LA) neemt het CBR een week langer examens af vanaf het Halmaheiraplein 8 (Sportclub Emma, 3312 GH) in Dordrecht.
Het CBR toont met ingang van 17 september 2019 alle medische informatie die klanten en artsen op papier indienen niet meer in Mijn CBR, om de privacy van de klantgegevens te waarborgen. De minister kondigde dit al aan in de brief aan de Tweede Kamer van 10 september.
Vanaf 1 november bestaat het auto theorie-examen niet langer uit twee, maar uit drie examenonderdelen.
De minister van I&W heeft voor de zomer het CBR gevraagd om een nieuwe prognose op te stellen met betrekking tot de beoordeling van de medische rijgeschiktheid.
De ministerraad heeft vandaag, op voorstel van minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) ingestemd met een aanpassing van het Reglement Rijbewijzen.
Vanaf 1 januari 2020 neemt het CBR de recreatievaartexamens af. De examens die het CBR gaat afnemen zijn gelijk aan de huidige VAMEX-examens qua inhoud en zwaarte.
Het CBR streeft naar een hoogwaardige dienstverlening. Daarom houdt het al sinds maart 2014 een dagelijkse klantenquête onder alle kandidaten voor het autopraktijkexamen.
Elke geslaagde kandidaat voor het autopraktijkexamen krijgt de komende tijd van de CBR-examinator een zakje ADAS-autodrop.
Vandaag lanceert TeamAlert een vervolg op de campagne ‘Rij tripvrij’
Het CBR publiceert open data. Hierbij de nieuwe dataset.
Ons praktijkexamencentrum in Dordrecht verhuist tijdelijk naar een andere locatie binnen Dordrecht.
In het tweede kwartaal van 2019 zijn er in totaal 45.269 dagen nascholing gevolgd, waarvan 9.304 praktijk en 36.965 theorie. Dit is aanzienlijk meer dan het aantal gevolgde dagen in het tweede kwartaal van 2018, waarin er 35.146 dagen nascholing zijn gevolgd.
Algemeen directeur Petra Delsing vertrekt bij het CBR.
Gisteravond heeft de minister van IenW de Tweede kamer per brief geïnformeerd over de mogelijkheden voor de administratieve verlenging van het rijbewijs voor de doelgroep van 75-plussers.
Vandaag verricht Staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de feestelijke opening van het Informatiepunt Digitale Overheid bij de Bibliotheek Venlo.
Op zondag 30 juni vindt er systeemonderhoud plaats op de CBR-systemen.
Vanaf juni ontvangen klanten die een autorijbewijs* willen halen of vernieuwen en langs een arts of medisch specialist moeten, nu ook ZorgDomein codes. Zo kunnen zij profiteren van de snelle, digitale informatie-uitwisseling met artsen en specialisten.
Gisteravond heeft de minister van IenW de Tweede kamer per brief geïnformeerd over de mogelijkheden voor de administratieve verlenging van het rijbewijs voor de doelgroep van 75-plussers.
Minister van Nieuwenhuizen heeft op 13 juni de Tweede Kamer geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen en de ingezette maatregelen rondom de doorlooptijden van medische beoordelingen bij het CBR.
Vandaag ondertekent Petra Delsing namens het CBR het ADAS-convenant. De ondertekenaars hiervan willen zich gezamenlijk inzetten om het veilig gebruik van ADAS de komende drie jaar met minimaal 20 % te verhogen.
Mijn CBR is vernieuwd en daarmee reserveer je nu nóg eenvoudiger je CBR examens, ook via je smartphone.
Met ingang van 1 juni 2019 kunnen ‘recht achteruit rijden’ en ‘bocht achteruit’ worden getoetst in het autopraktijkexamen en de tussentijdse toets.
Op zondag 26 mei vindt er systeemonderhoud plaats op de CBR-systemen.
Op maandag 17 juni opent het CBR het praktijkexamencentrum in Ritthem (Vlissingen).
Op zondag 19 mei vindt er systeemonderhoud plaats op de CBR-systemen.
Op zondag 2 juni vindt er systeemonderhoud plaats op de CBR-systemen.
Het CBR werkt samen met o.a. de TU Delft aan het project ‘Meaningful Human Control’. Dit gaat over het gedrag van de mens in de (deels) zelfrijdende auto.
Als gevolg van een telefoniestoring is het momenteel niet mogelijk om de Klantenservice van het CBR te bereiken op telefoonnummer 088 227 7700. We adviseren om nu geen telefonisch contact met ons op te nemen. We doen er alles aan om de oorzaak van de storing te achterhalen. Zodra de storing verholpen is, melden we dit op onze website (onder ‘Laatste nieuws’).
Het aantal praktijkexamens (auto, motor, bromfiets) in het eerste kwartaal van 2019 (133.828) ligt 7 % hoger dan het aantal praktijkexamens in hetzelfde kwartaal van vorig jaar. Dat komt door de toename van het aantal 17- en 18-jarigen.
Helaas heeft onze telefonieprovider een landelijke storing. Daardoor is ook onze klantenservice momenteel slecht bereikbaar. Zodra het is opgelost, vermelden wij dat weer. Onze excuses voor het ongemak. [opgelost gemeld om 16.00 uur]
In het eerste kwartaal van 2019 zijn in totaal 73.988 dagen nascholing gevolgd, waarvan 12.139 praktijk en 61.849 theorie.
De klantenservice van het CBR is sinds maart 2019 weer beter bereikbaar voor klanten met vragen over hun gezondheidsverklaring.
Sinds half januari behandelt het CBR alle aanvragen voor Gezondheidsverklaringen van bestaande en toekomstige beroepschauffeurs in het nieuwe, digitale proces. Hierdoor kunnen we snel besluiten nemen over de medische geschiktheid.
De meeste rijschoolleerlingen krijgen na het indienen van hun Gezondheidsverklaring meteen bericht van het CBR dat ze medisch geschikt zijn om te rijden.
Donderdagavond 18 april ging het programma Zembla over het CBR.
Het CBR publiceert open data. Hierbij de nieuwe dataset.
Op zondag 12 mei vindt er systeemonderhoud plaats op de CBR-systemen.
Het CBR start deze maand met een campagne om ouderen te stimuleren hun Gezondheidsverklaring online in te dienen. Voor mensen vanaf 75 jaar die hun rijbewijs willen verlengen is dit altijd de eerste stap.
In verband met Goede Vrijdag zijn de CBR-examencentra op 19 april 2019 gesloten, behalve voor de cursussen over alcohol en verkeer of verantwoord rijgedrag.
Voor het vierde jaar op rij nam het CBR meer examens af dan in het jaar daarvoor. In 2018 waren dat bijna anderhalf miljoen examens. Bij de beroepsexamens zag het CBR een stijging van 9% bij de praktijkexamens t.o.v. het jaar daarvoor.
Op zondag 14 april vindt er systeemonderhoud plaats op de CBR-systemen.
Door een storing was het vanmorgen niet mogelijk om via mijncbr.nl betalingen te doen.
Ons praktijkexamencentrum van Middelburg verhuist naar Ritthem (Vlissingen).
Het CBR start voor examens vanaf 1 augustus 2019 met een nieuwe verdeling van theorie-examenplekken voor opleiders. Dit zorgt voor een evenredigere verdeling van theorie-examenplekken en draagt bij aan het tegengaan van botgebruik.
Vanaf half mei 2019 tot eind 2022 start de overheid een proef met vrijstelling van rijbewijs C voor nul-emissie-bestelwagens.
De binnenvaartexamens van het CBR hebben de RCEC certificering behaald. Het gaat om vijftien theorie-examens en twee praktijkexamens.
Vanaf 29 maart 2019 worden de vragen bij individueel begeleide theorie-examens voor auto, motor en bromfiets alleen nog voorgelezen door een medewerker van het CBR.
Tussen 24 januari en 14 maart jl. heeft ca. een vijfde deel van onze klanten die in het proces zitten om een verklaring van rijgeschiktheid aan te vragen geen besluitbrief ontvangen.
Op 29 maart 2019 treedt het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Omdat op dit moment nog veel onduidelijkheid bestaat over de precieze gevolgen van de Brexit voor de transport en logistiek sector, worden voorlopig neutrale examenversies afgenomen.
Met ingang van 1 maart 2019 stopt het CBR met de proef waarbij kandidaten in de avond theorie-examen kunnen doen.
Vanaf 1 maart 2019 test het CBR standaard nieuwe examenvragen tijdens het ‘echte’ examen. Kandidaten krijgen twee extra vragen in het theorie-examen voor auto, motor en bromfiets. De twee testvragen tellen niet mee voor het eindresultaat.
Er is een wijziging in de objectenlijst voor de locatie Herten. De naam van Brasserie Soof is gewijzigd naar Brasserie De Wijngaard.
Sinds 1 januari 2016 is het gebruik van ondersteunde systemen op vrijwillige basis toegestaan tijdens het praktijkexamen voor het B-rijbewijs.
Petra Delsing ziet af van een herbenoeming voor een tweede termijn als algemeen directeur van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), die volgend jaar zou moeten ingaan. Dit heeft zij vandaag bekend gemaakt. Delsing wil met haar beslissing de Raad van Toezicht in de gelegenheid stellen nog dit jaar een opvolger voor haar te vinden.
Vanaf maart behandelt het CBR ook nieuwe Gezondheidsverklaringen van 75-plussers volledig in het snelle digitale proces.
In een brief aan de Tweede Kamer heeft minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat laten weten dat ze het toezicht op het CBR aanscherpt.
Kamerleden willen meer informatie over de doorlooptijden bij het CBR voor een medische beoordeling. We stellen het op prijs dat we de gelegenheid krijgen een toelichting te geven.
Systeemonderhoud aan CBR-systemen
Het CBR publiceert open data. Hierbij de nieuwe dataset.
Sinds 2009 moeten kandidaten hun rijschool machtigen om examens of toetsen voor hen te reserveren voor de categorie B (personenauto).
In het vierde kwartaal van 2018 zijn er in totaal 55.007 dagen nascholing gevolgd, waarvan 8.479 praktijk en 46.528 theorie. Dit is aanzienlijke meer dan het aantal gevolgde dagen in het vierde kwartaal van 2017, waarin er 50.074 dagen nascholing zijn gevolgd.
Het CBR en de RDW hebben een plek in de finale van de Automotive Innovation Award 2019. Stem op onze innovatie ‘Het voertuigrijbewijs’.
Per 1 februari a.s. wijzigt het CBR de toelatingseisen voor opleiders en het sanctiebeleid. Het CBR neemt de maatregelen in samenspraak met de brancheorganisaties BOVAG, FAM en VRB en ondersteunt zo de rijschoolbranche bij de gewenste professionalisering.
Vanaf deze week behandelt het CBR alle nieuwe gezondheidsverklaringen van (aankomende) beroepschauffeurs in het nieuwe, digitale proces. Daardoor krijgen deze chauffeurs sneller duidelijkheid over hun rijbewijs.
De nieuwste CBR-film ‘Waarop moet je letten bij het rijexamen’ wordt zeer goed bekeken.
Systeemonderhoud aan CBR-systemen
Het CBR en de RDW hebben de finale gehaald van de Automotive Innovation Award met het experiment ‘het voertuigrijbewijs’.
Het rijexamen B krijgt op 25 maart 2019 een update. Dit houdt onder meer in dat het gebruik van een navigatiesysteem standaard wordt in het onderdeel ‘zelfstandig route rijden’ van het autopraktijkexamen. Hiermee sluit het CBR aan op de dagelijkse praktijk waarin de meeste Nederlanders navigatieapparatuur in hun auto hebben.
Vanaf 1 januari 2020 neemt het CBR recreatievaartexamens af. Het gaat hierbij om het klein vaarbewijs I en II en het groot pleziervaartbewijs II
Waarop moet je letten bij het rijexamen? Die vraag staat centraal in de nieuwe voorlichtingsfilm van het CBR over het praktijkexamen voor de auto.
Doordat er momenteel heel veel wordt gebeld naar het CBR, kan het voorkomen dat de beschikbare telefoonlijnen vol zijn.
Het CBR verlengt de proef met testvragen in het theorie-examen auto, motor, bromfiets tot 1 maart 2019.
Vanaf vandaag, 20 november, kunnen bedrijfsartsen het keuringsverslag voor een CDE rijbewijs online indienen.
Voor het praktijkexamen taxi zijn per examenplaats vijf objecten vastgesteld.
Voor het praktijkexamen taxi zijn per examenplaats vijf objecten vastgesteld. Van één van de objecten van locatie Emmen is de naam gewijzigd.
Mensen die een medische beoordeling nodig hebben van het CBR kunnen momenteel hinder ondervinden van langere doorlooptijden.
Systeemonderhoud aan CBR-systemen
De tarieven van het CBR voor 2019 zijn bekend.
Om veilig te rijden moet je niet alleen rijvaardig zijn. Je moet het lichamelijk en geestelijk ook kúnnen.
Het CBR verlengt de proef waarbij kandidaten het theorie-examen voor de auto, motor en bromfiets ook in de avond kunnen doen.
Objectieve informatie over de weg naar het rijbewijs is van groot belang. Daarom geeft het CBR de succesvolle social media campagne een vervolg.
Is uw Big-registratie verlopen? Dan kunt u geen keuringen meer doen.
Het artsenportaal van het CBR is helaas niet live gegaan op 9 oktober.
Kandidaten van wie het autopraktijkexamen wordt afgebroken vanwege verkeersgevaarlijk gedrag, krijgen te maken met een langere wachttijd.
Het CBR publiceert open data. Hierbij de nieuwe dataset.
Jan Jurgen Huizing is per 1 januari 2019 door Minister Cora van Nieuwenhuizen benoemd als directeur Bedrijfsvoering (COO) bij het CBR.
In de maand oktober voeren het CBR en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat drie onderzoeken uit.
Het CBR gaat verder met de social media campagne met handige tips voor het halen van je rijbewijs. Onderzoek wijst uit dat de huidige campagne succesvol is onder jongeren
Vanaf 1 oktober 2018 start het CBR een proef waarbij nieuwe examenvragen tijdens het “echte” examen worden getest. Kandidaten krijgen twee extra vragen in het theorie-examen voor auto, motor en bromfiets.
CBR doet mee aan de nieuwe verkeersveiligheidscampagne MONO, die minister Cora van Nieuwenhuizen donderdag 13 september lanceerde. MONO staat letterlijk voor één of alleen. Nederland gaat ongestoord onderweg.
In het tenniscentrum naast ons praktijkexamencentrum in Hoorn is op woensdagochtend 12 september rond 11.00 uur brand uitgebroken.
Tijdens het motorexamen verkeersdeelneming (AVD) krijgt de kandidaat via een ontvangertje in zijn helm te horen waar hij naartoe moet rijden.
Het terrein voor de motorexamens voertuigbeheersing (AVB) en brommobielexamens in Heerhugowaard gaat verhuizen naar Alkmaar.
In het tweede kwartaal van 2018 zijn in totaal 35.146 dagen nascholing gevolgd.
De minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, heeft per 1 augustus prof. dr. Marjan Hagenzieker benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van het CBR.
De minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, heeft per 1 augustus de heer Ir. Jan Mengelers benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht van het CBR.
In verband met de verhuizing van het praktijkexamencentrum in Horn naar de Oude Trambaan 27 in Herten (gemeente Roermond) per 20 september 2018 worden alle vijf de taxi-objecten vervangen.
Het CBR publiceert open data. Dit zijn de datasets van 1 juli 2017 t/m 30 juni 2018.
De invoering van het T-rijbewijs voor bestuurders van land- en bosbouwtrekkers (LBT) en van motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS) is een succes.
Door een netwerkstoring konden er deze ochtend op 11 CBR locaties korte tijd geen theorie-examens worden afgenomen. De storing is snel opgelost en theorie-examens worden gewoon weer afgenomen.
Het CBR benadrukt al langere tijd het belang van een goede rijopleiding. Die legt namelijk de basis voor een veilig verkeer op de weg.
Sinds 15 maart is definitief ingevoerd dat je vanaf 17 jaar je rijbewijs kunt halen. Tot je 18e jaar rij je dan verplicht met een ervaren begeleider (‘2todrive’). Al meer dan 250.000 17-jarigen hebben zo hun rijbewijs gehaald.
Op donderdag 20 september openen we ons praktijkexamencentrum in Roermond.
Bij de CBR-koers ‘Veilig thuiskomen, door informeren, toetsen, en monitoren’ hoort een andere website.
In opdracht van het toenmalig ministerie van Infrastructuur en Milieu (nu: Waterstaat) heeft adviesbureau PricewaterhouseCoopers (PWC) de eerste standaard vijfjaarlijkse evaluatie van het CBR als zelfstandig bestuursorgaan (zbo) uitgevoerd.
Vanwege de bloeiende economie is de vraag naar CBR examens en diensten groot. CBR heeft sinds 2016 diverse maatregelen getroffen om te voldoen aan de stijgende vraag, zoals overwerk en het aannemen van 120 nieuwe examinatoren in 2016 en 2017.
Per 1 juli 2018 versoepelen de rijbewijsregels voor mensen met een hersentumor, hypofysetumor en schizofrenie of psychose.
Per 1 september 2018 worden nieuwe vraagsoorten ingevoerd bij de theorie-examens voor Taxi, Vrachtauto- en buschauffeurs en het T-examen. Het gaat om: de sleepvraag, de single sleepvraag, de invulvraag en de hotspotvraag.
Per 1 juli 2018 kunnen kandidaten op meer locaties het theorie-examen voor de auto, motor en bromfiets in de avond doen. Vanaf dan kunnen zij ook terecht in de examencentra in Alkmaar, Breda, Eindhoven en Utrecht.
Het CBR heeft de opleiding tot examinator laten certificeren tot MBO4/havo niveau door NLQF. Hierdoor verwacht het CBR meer geschikte kandidaten te kunnen vinden voor de functie van examinator.
Het CBR gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens die het van klanten en opleiders vastlegt. We houden ons daarbij aan de eisen die de wet stelt.
Voor het praktijkexamen taxi zijn per examenplaats vijf objecten vastgesteld. Voor de locatie Rijswijk worden twee objecten vervangen omdat de ligging en de parkeergelegenheid niet goed zijn.
2017 was, met opnieuw meer dan anderhalf miljoen afgenomen examens en toetsen, een druk jaar voor het CBR. Voor het tweede jaar op rij steeg het animo voor examens sterk.
De directie van het CBR bestaat per 1 juni 2018 tot uiterlijk 1 januari 2019 uit één bestuurder: algemeen directeur Petra Delsing.
Per 1 januari 2016 is het gebruik van rijtaakondersteunde systemen (ADAS, advanced driver assistance systems) op vrijwillige basis toegestaan tijdens het praktijkexamen voor het B-rijbewijs.
Een examenkandidaat en de begeleidende instructeur krijgen vanaf 1 juni 2018 de uitslag van een rijexamen uitsluitend te horen aan tafel bij de examinator in de praktijkexamenzaal.
De medibuspas is per 1 januari 2015 komen te vervallen.
Het CBR publiceert open data. Dit zijn de datasets van 1 april 2017 t/m 31 maart 2018.
Vanwege topdrukte lopen de wachttijden bij de rijexamens op. Dat geldt voor de examens voor de auto en ook voor de examens voor vrachtwagen, bus, taxi en trekker. In de helft van de examenplaatsen wordt op dit moment de maximale wachttijd van 7 weken niet gehaald. We verwachten dat het voorlopig heel druk blijft.
Vanaf 1 mei 2018 kunnen kandidaten het theorie-examen voor de auto, motor en bromfiets ook in de avond doen. Dan start het CBR een proef van zes maanden waarin kandidaten ook tussen 16.00 uur en 21.30 uur op examen kunnen. Het CBR wil hiermee de dienstverlening aan de klant verder verbeteren.
Volgende stap digitalisering proces rijgeschiktheid
Steeds meer jongeren zitten al op hun 17e achter het stuur. In 2017 zijn er voor het eerst meer 17-jarigen geslaagd voor het eerste rijexamen dan 18-jarigen.
Door: specialistenbeheer CBR
Het CBR publiceert open data. Dit zijn de datasets van 1 januari 2017 t/m 31 december 2017.
Het CBR publiceert open data. Dit zijn de datasets van 1 oktober 2016 t/m 30 september 2017.
Het CBR publiceert open data. Dit zijn de datasets van 1 juli 2016 t/m 30 juni 2017.
Het CBR publiceert open data. Dit zijn de datasets van 1 april 2016 t/m 31 maart 2017.
Het CBR publiceert open data. Dit zijn de datasets van 1 januari 2016 t/m 31 december 2016.

feedback