Over het CBR

Inkooporganisatie

Op de inkopen van het CBR zijn de inkoopvoorwaarden van de Rijksoverheid van toepassing.

Afhankelijk van de aard van de opdracht zijn er verschillende sets algemene voorwaarden.

  • Algemene Rijksinkoopvoorwaarden (ARIV 2018
    Deze voorwaarden worden toegepast bij de aankoop van roerende zaken, leveringen.
  • Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten (ARVODI 2018
    Deze voorwaarden worden toegepast bij dienstverleningsopdrachten.
  • Algemene Rijksvoorwaarden bij IT-overeenkomsten (ARBIT 2018
    Deze voorwaarden worden toegepast voor het verstrekken van IT-opdrachten en de inkoop van IT-producten door de Rijksoverheid.

Bij complexe opdrachten en omvangrijke opdrachten kan doorgaans niet worden volstaan met toepassing van algemene voorwaarden. Bij dergelijke opdrachten worden de voorwaarden vastgelegd in een maatwerkcontract dat is toegesneden op de complexheid en omvang van de betreffende opdracht.

Inhuur van specialistische examenvoertuigen voor CCV

De afdeling inkoop van het CBR faciliteert de inhuur van specialistische examenvoertuigen voor de afdeling CCV. Bent u een rijschoolhouder en wilt u weten hoe het proces verloopt of wilt u zich aanmelden, klik dan hieronder verder:

Toelichting inhuur specialistische examenvoertuigen

Proces voor inhuur specialistische examenvoertuigen

Aanmelden rijschoolhouder specialistische examenvoertuigen