Hoe gaat het met de medische beoordelingen?

Veelgestelde vragen

Hoe lang is de wachttijd op dit moment?

De meeste mensen krijgen weer op tijd een reactie. Actuele informatie over wanneer u van het CBR een bericht ontvangt vindt u op Wanneer hoor ik iets van het CBR over mijn Gezondheidsverklaring?

Wat betekent corona voor rijbewijzen?

Door de huidige corona situatie zijn de wachttijden bij bepaalde medisch specialisten en bij de rijtest van het CBR langer dan normaal. Ook kiezen mensen er soms zelf voor om te wachten. Het komt voor dat daardoor het rijbewijs verloopt. In dat geval wordt binnen een paar dagen nadat het medisch rapport is ontvangen door ons een besluit genomen. Zo hopen we mensen zo goed mogelijk te helpen.

Wat kan ik het beste doen als ik nog een Gezondheidsverklaring moet indienen?

Ons advies is dat u de Gezondheidsverklaring 4 maanden voor het verlopen van uw rijbewijs heeft ingediend. Als u weet dat u een arts of medisch specialist moet bezoeken, adviseren wij u om 5 maanden voor het verlopen van uw rijbewijs te starten. Om te voorkomen dat u met een verlopen rijbewijs komt te zitten, houden wij de afloopdatum van uw rijbewijs in de gaten. De mensen van wie het rijbewijs als eerste verloopt, helpen we ook het eerst.

Hoe zit het met een speciale regeling voor 75-plussers?

Sinds 1 december 2019 mag een groot aantal 75-plussers tijdelijk blijven rijden met een verlopen rijbewijs. Als zij voor de verloopdatum van hun rijbewijs de Gezondheidsverklaring hebben ingediend en voldoen aan een aantal voorwaarden, dan kunnen zij tot maximaal 1 jaar na de verloopdatum van het rijbewijs blijven rijden. De regeling geldt tot 1 juni 2021. Iedereen die mag blijven rijden met een verlopen rijbewijs, krijgt persoonlijk bericht van het CBR. Meer informatie over deze regeling vindt u hier.

Waardoor was er tot medio 2020 een achterstand?

De invoering van een nieuw systeem voor de afhandeling van Gezondheidsverklaringen liep vertraging op. Dit zorgde voor langere wachttijden. Begrijpelijkerwijs leidde dat tot onrust bij klanten die in grote getale steeds eerder hun Gezondheidsverklaring indienden. Hierdoor werd de wachtrij langer. Zo werden er in 2019 zo’n 100.000 Gezondheidsverklaringen meer dan normaal ingediend. Tegelijkertijd kampte het CBR met een tekort aan artsen om alle Gezondheidsverklaringen te beoordelen. Gelukkig krijgen de meeste mensen sinds medio 2020 weer op tijd een reactie.

Wat betekende dit voor klanten?

Als klanten niets mankeerden of een aandoening hadden die door het nieuwe systeem automatisch kon worden beoordeeld (bijvoorbeeld bij afwijkende oogwaardes), dan werden klanten heel snel geholpen. Zij kregen direct of binnen enkele weken een besluit over hun rijgeschiktheid. Dit gold voor een derde van onze klanten. Als de aandoening complexer was en de Gezondheidsverklaring door een arts van het CBR beoordeeld moest worden, dan duurde het langer. Vanaf eind 2018 tot september 2020 waren de wachttijden langer dan normaal. Inmiddels krijgen de meeste klanten weer binnen de afgesproken termijn van 4 weken een reactie. Wij doen altijd ons best om te voorkomen dat het rijbewijs van klanten verloopt. We houden daarbij de verloopdatum van het rijbewijs in de gaten. De klanten van wie het rijbewijs als eerste verloopt, helpen we ook het eerst. Daarvoor is het wel noodzakelijk dat de Gezondheidsverklaring 4 maanden voor de verloopdatum op het rijbewijs is ingediend.

Waar vind ik meer info over het wegwerken van de achterstand?

Die is te vinden in het dossier Rijgeschiktheid. Daar staan alle maandreportages van het CBR aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Tweede Kamer.

feedback