Over het CBR

Historie

1 juli 2015

Het T-rijbewijs wordt ingevoerd. Alle bestuurders van Landbouw- of bosbouwtrekkers (LBT) en motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS) die op de openbare weg rijden, moeten in het bezit zijn van een T-rijbewijs.

1 mei 2010

De organisatiestructuur van het CBR wordt aangepast van een regio- en divisiestructuur met eigen stafafdelingen naar een procesgerichte organisatie met centrale ondersteuning. Met de nieuwe structuur wil het CBR de prestaties verbeteren en de klantgerichtheid vergroten.

1 maart 2010

Naast het theorie-examen moeten aspirant-bromfietsers nu ook een pratijkexamen op de openbare weg afleggen. Bij bestuurders van brommobielen neemt het CBR een examen voertuigbeheersing af op een afgesloten terrein.

1 oktober 2009

In nauwe samenwerking met de rijscholen introduceert het CBR een nieuw reserveringssysteem voor praktijkexamens. Met dit systeem kunnen rijscholen alleen nog maar examens op naam reserveren voor leerlingen die al in opleiding zijn. Het CBR zorgt op zijn beurt voor voldoende capaciteit. Daarmee worden de wachttijden zo veel mogelijk binnen de perken gehouden.

1 februari 2009

Op zestien examenlocaties begint een proef met een praktijkexamen B voor kandidaten met faalangst. Uit onderzoek blijkt dat dit verlengde examen met speciaal opgeleide examinatoren goed werkt om de spanning bij kandidaten met faalangst te verminderen.

1 oktober 2008

De divisie Vorderingen introduceert twee nieuwe cursussen: één die jonge verkeersdeelnemers moeten volgen na een lichte alcoholovertreding (LEMA). En één voor weggebruikers die gevaarlijk rijgedrag vertonen (EMG).

1 januari 2008

Het ingrijpend vernieuwde theorie- en praktijkexamen voor de personenauto wordt ingevoerd. Meer dan voorheen besteedt het CBR aandacht aan verkeersinzicht, gevaarherkenning en zelfstandig rijden.

1 december 2007

Kandidaten kunnen voortaan theorie-examens reserveren via de rijschool of via internet. Dat komt de slaagkans ten goede, want reserveren aan de balie na een onvoldoende examen mag niet meer. Het gokelement is daarmee uit het examen verdwenen.

1 oktober 2006

Het nieuwe rijbewijsdocument wordt ingevoerd. Het papieren rijbewijs wordt vervangen door een kunststof exemplaar op creditcardformaat.

1 oktober 2006

Het bromfietsrijbewijs, categorie AM wordt ingevoerd. Bestuurders van bromfiets, snorfiets en brommobiel moeten een theorie-examen voor de categorie AM afleggen.

1 april 2004

Het motorexamen wordt opgesplitst in het examen voertuigbeheersing en het examen verkeersdeelneming. Het aantal bijzondere verrichtingen wordt ook uitgebreid.

30 september 2003

Tijdens het motorexamen gaan voor de kandidaat eisen gelden voor helm, schoeisel, handschoenen en kleding. Deze maatregel is bedoeld ter betere bescherming van de motorrijder.

30 maart 2002

Het beginnersrijbewijs wordt ingevoerd. Beginnende bestuurders die in de eerste vijf jaar nadat ze geslaagd zijn drie zware overtredingen begaan, worden geregistreerd en moeten een rijvaardigheidsonderzoek doen.

Op 1 november 2011 is deze regeling aangepast qua leeftijd. Als u uw eerste rijbewijs hebt behaald op 16- of 17-jarige leeftijd, bent u zeven jaar een beginnende bestuurder. Als u uw eerste rijbewijs hebt behaald op 18-jarige leeftijd of daarna, bent u vijf jaar een beginnende bestuurder.

December 2001

Minister Netelenbos kondigt de komst van het beginnersrijbewijs aan, ergens in 2002.

1 mei 2001

Bij een experiment met een praktijkexamen bromfiets blijken kandidaten veiliger te rijden dan anderen met een theoriecertificaat. Minister Netelenbos toont grote interesse.

1 mei 2001

Alle bestuurders van rechts krijgen voorrang. Het CBR houdt een intensieve voorlichtingscampagne op de basisscholen.

15 december 2000

De bromfiets ‘verhuist’ naar de rijbaan. Het theorie-examen wordt ingrijpend aangepast en alle rijscholen voorgelicht.

1 oktober 2000 – 30 juni 2001

In Arnhem gaat de Rijopleiding in stappen van start: een proef met een beter opleidingsprogramma dat tot een sterke stijging van het aantal geslaagden leidt.

26 augustus 1999

De internetsite www.cbr.nl gaat van start: vooral bedoeld om kandidaten te helpen bij de voorbereiding op het examen.

1 juli 1999

Het CBR neemt de theorie-examens over van Rijksluchtvaartdienst.

December 1998

Het CBR start de campagne ‘Ga goed voorbereid naar je bromfietsexamen’. Het aantal geslaagden valt namelijk erg tegen.

6 november 1997

In Rotterdam wordt de duizendste tussentijdse toets (rijproef in de opleiding) afgenomen.

1 juni 1996

De Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer wordt ingevoerd. Wie met te veel drank op achter het stuur wordt betrapt, loopt kans naar deze verplichte cursus te moeten.

1 juni 1996

Hoofdstuk 6 van de Wegenverkeerswet (WVV 1994) treedt in werking samen met Het nieuwe Reglement rijbewijzen. Het bromfiets(theorie)examen ingevoerd. Hoe meer kennis des te minder de ongevallen, is het motto.

17 april 1996

Het regiokantoor in Rijswijk wordt geopend.

1 januari 1996

Het regiokantoor in Amsterdam wordt geopend.

1 september 1995 – mei 1996

In de provincies Brabant en Limburg start het CBR een proef met de tussentijdse toets: een rijproef in de opleiding, als voorbereiding op het examen.

1 januari 1995

Een nieuwe Wegenverkeerswet (WVW 1994) treedt in werking met daarbij een nieuw voertuigreglement en nieuw kentekenreglement.

14 april 1994

Minister Jorritsma komt de tien miljoenste geslaagde voor het praktijkexamen personenauto huldigen.

1 oktober 1993

Het regiokantoor in Arnhem wordt geopend.

1 juli 1993

Het regiokantoor in Eindhoven wordt geopend.

1 juli 1993

Het CBR neemt de inname van rijbewijzen en de medische herkeuringen over van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

1 november 1991

Het nieuwe Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV 1990) treedt in werking. Het heeft belangrijke gevolgen voor de inhoud van de theorie- en praktijkexamens. De z.g. foutenlijst wordt vervangen door een beoordelingssysteem dat meer inzicht in de verbeteringen oplevert. De eisen voor het praktijkexamen worden uitvoerig beschreven in de Rijprocedure.

3 juli 1991

In Assen wordt het eerste regiokantoor geopend.

1 mei 1988

De maximumsnelheid gaat van honderd naar 120 km per uur op autosnelwegen.

1 oktober 1986

De gemeenten namen de afgifte van rijbewijzen van de provincies over. Dichter bij de burgers is het motto. De geldigheidsduur van een rijbewijs gaat van 5 naar 10 jaar.

1 januari 1986

De minimum leeftijd voor theorie-examens wordt verlaagd naar 17,5 jaar. Dat was 18 en zou in 1996 weer 18 jaar worden.

17 juni 1985

Examinator H. Westerveld neemt bij kroonprins Willem Alexander theorie- en praktijkexamen af.

1 september 1984

Het motorexamen wordt aanzienlijk uitgebreid. Dit is gebaseerd op de 1e Europese Rijbewijsrichtlijn.

1 januari 1984

Er komt een regeling voor rijexamens, gebaseerd op de 1e Europese Rijbewijsrichtlijn. Voor de categorieën C,D en E moeten aparte examens worden afgelegd.

1 januari 1984

Voor het eerst wordt bij het theorie-examen gebruik gemaakt van dia's. Het schriftelijk examen is passé.

1 januari 1984

Nieuwe regel: het rijexamen mag pas worden afgelegd als het theoriecertificaat is behaald.

4 mei 1966

Het hoofdstuk verkeersregels uit het Wegenverkeersregels wordt een afzonderlijk Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV).

Begin 1965

De eerste computer wordt bij het CBR in gebruik genomen.

12 augustus1963

Het theorie-examen wordt nu schriftelijk afgenomen en niet meer mondeling.

16 april 1962

Het hoofdkantoor op de P.C. Boutenslaan 1 in Rijswijk wordt in gebruik genomen.

1 januari 1955

Het blauwe boekje komt tot stand: het eerste leerboekje voor het praktijkexamen met de eisen voor de rijvaardigheid.

1951

Invoering van de Eigen verklaring voor aanvang van het praktijk examen.

28 augustus 1950

Het Wegenverkeersreglement wordt van kracht. Dit reglement bevat de verkeersregels, de voertuigeisen en de bepalingen voor rijexamens en rijbewijzen.

13 september 1935

De Motor- en Rijwielwet wordt vervangen door de Wegenverkeerswet, die inspeelt op het steeds toenemende gemotoriseerde verkeer. De nieuwe wet bleef, uiteraard met de noodzakelijke wijzigingen, zestig jaar van kracht. Het reglement met de uitvoeringsbepalingen komt, als gevolg van de 2e wereldoorlog, pas 15 jaar later tot stand .

1 september 1927

Het rijexamen kost f 4,- (examengeld en administratiekosten)

1 september 1927

ANWB, KNAC, KNMV en de BBN richtten het (toen nog) Centraal Bureau voor de afgifte van Bewijsstukken van Rijvaardigheid (CBBR) op.

  • 'Algemeene Nederlandsche Wielrijders Bond, Touristenbond voor Nederland' (ANWB)
  • Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club' (KNAC
  • Koninklijke Nederlandsche Motorrijders Vereniging' (KNMV)
  • Bond van Bedrijfsautohouders in Nederland. (BBN)

1 september 1927

Voor een rijbewijs wordt een praktisch rijexamen verplicht.

10 februari 1905

De Motor- en Rijwielwet wordt van kracht. Voor het besturen van een motorrijtuig is nu een rijbewijs verplicht. Dit wordt op aanvraag zonder examen verstrekt.

1900

Tweehonderd auto's in Nederland

1896

Eerste auto in Nederland

1885

Eerste auto gemaakt (na uitvinding benzinemotor)