Dossiers

Dossier fraudepreventie

Wat doet het CBR om fraude tegen te gaan?

Iemand die geslaagd is voor het theorie- en praktijkexamen van het CBR, begrijpt de verkeersregels, heeft inzicht in het verkeer en herkent gevaar. Daar moeten wij als samenleving van op aan kunnen. Om de verkeersveiligheid te garanderen hanteert het CBR een zero tolerance beleid op het gebied van fraude.

Theorie-examens

Bij vermoedens van fraude doen wij altijd aangifte bij de politie en we werken actief mee aan lopende onderzoeken. We werken met camera’s en andere apparatuur en trainen medewerkers op documentherkenning en look-a-likes.

Het CBR besteedt veel aandacht aan de kwaliteit van het theorie-examen en past dit examen stap-voor-stap aan. Elk jaar ontwikkelen we honderden nieuwe examenvragen die aan strenge eisen voldoen. Onder andere door het gebruik van bewegende beelden en verschillende typen examenvragen, wordt ongewenste voorspelbaarheid en het bekend raken van de theorievragen tegengegaan. Het theorie-examen blijft continu in ontwikkeling. Doel: nog beter testen of een kandidaat de regels kent, snapt en inzicht in het verkeer heeft.

Kandidaten leggen het theorie-examen individueel af achter een computer. Daarmee is spieken en elkaar onderling hints geven onmogelijk. Alle kandidaten maken een ander examen, een kandidaat krijgt dus nooit hetzelfde examen als zijn buurman. In de theoriezalen worden ook alle moderne detectiemethoden toegepast. Een gezakte kandidaat krijgt bij het herexamen niet opnieuw hetzelfde examen.

Detectie en preventie

  • Bij de theorie-examens gebruiken wij eigentijdse apparatuur om (voorzeg-)fraude te voorkomen, hebben wij cameratoezicht en zijn onze medewerkers intensief opgeleid op het gebied van documentherkenning en look-a-likes. Dit is een doc 1 training die bijvoorbeeld de marechaussee ook krijgt.
  • Op de examencentra hebben wij lockers waar kandidaten elektronische apparatuur zoals telefoons, jassen en tassen in moeten opbergen.
  • We hanteren een heldere gedragscode en passen strikt het sanctiereglement toe.
  • De theorie-examenvragen en antwoorden worden gerandomiseerd. Verder worden vragen uit het theorie-examen frequent gewisseld. Dagelijks worden nieuwe vragen gemaakt. Hiermee voorkomt het CBR ongewenste voorspelbaarheid.
  • Rijbewijsbezitters kunnen geen theorie-examen van de categorie waarvan zij al het rijbewijs hebben afleggen. Het reserveringssysteem van het CBR blokkeert dat automatisch.
  • Daarnaast houdt het systeem bij hoe vaak iemand examen doet. Met kandidaten die vaker dan gemiddeld op examen komen hebben wij een gesprek en zo nodig sluiten wij hen uit van het doen van examen.

Praktijkexamens

Net als bij het theorie-examen, wordt voorafgaand aan het praktijkexamen de identiteit van de kandidaat gecontroleerd. Hierbij maken we gebruik van controleapparatuur (retrocheck) om vast te stellen of het document echt is. Bij twijfel wordt het examen niet afgenomen en zo nodig de politie gewaarschuwd. De politie wordt altijd ingeschakeld bij geconstateerde fraude zoals bij een vals document of een ‘look-a-like’. Als fraude later aan het licht komt, wordt het rijbewijs ongeldig verklaard en doen wij aangifte bij de politie. Naast deze aangifte neemt het CBR aanvullende maatregelen, zoals een verbod om examen te doen voor een bepaalde tijd of een verbod om zich op de examenlocatie te bevinden. Als er na het frauduleuze examen ondertussen voor andere categorieën praktijkexamen is gedaan, worden alle categorieën ongeldig verklaard.

Aangifte/ontzegging tot examen

Het CBR doet altijd direct aangifte bij de politie. In de meeste gevallen komt de politie direct naar het examencentrum om de kandidaat te verhoren en/of mee te nemen naar het bureau. De kandidaat wordt direct na afloop van het examen uit de zaal verwijderd. De uitslag wordt ongeldig verklaard en de kandidaat krijgt een ontzegging van de toegang tot het examen voor de duur van 3 maanden. Eerst heeft hij een persoonlijk gesprek met een CBR-examenmanager voordat opnieuw examen mag worden gedaan.

Veroordelingen

Het CBR werkt intensief samen met politie en OM. Dat werkt succesvol en heeft al meerdere keren geleid tot geldboetes en taakstraffen.