Over het CBR

Disclaimer

  1. De website van het CBR bevat verschillende informatiebronnen zoals afbeeldingen, foto’s, teksten, cijfers, geluids- en/of videofragmenten, grafisch materiaal en links.
  2. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend.
  3. Het CBR spant zich in om de inhoud van de website actueel, volledig, correct en beschikbaar te houden. Het CBR kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor onregelmatigheden in de actualiteit, volledig-, correct- en beschikbaarheid en sluit hieromtrent iedere aansprakelijkheid uit. Dit laatste geldt eveneens voor de websites waarnaar het CBR verwijst en websites die naar het CBR verwijzen.
  4. Het is niet toegestaan om door middel van scraping of enige andere wijze gegevens van de CBR website over te nemen.
  5. Het CBR kan de website en de inhoud daarvan op ieder moment en zonder aankondiging wijzigen en houdt zich het recht voor de website (tijdelijk) te beëindigen of ontoegankelijk te maken.
  6. CBR aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het tijdelijk (deels) niet beschikbaar en/of toeganglijk zijn van de website van het CBR.
  7. Het is toegestaan een link naar de websites van het CBR op te nemen. Het is echter niet toegestaan om hierbij, dan wel anderszins, de suggestie te wekken van enige (commerciële) verbondenheid tussen het CBR en de (eigenaar en/of beheerder van de) betreffende website.
  8. Bij het gebruik van (informatie op) de website dient de gebruiker juiste, volledige en actuele informatie te gebruiken en de (intellectuele eigendoms)rechten van het CBR te eerbiedigen. Alle intellectuele eigendomsrechten worden voorbehouden.
  9. Het is derden niet toegestaan het CBR-logo te gebruiken, behalve met voorafgaande schriftelijke toestemming van het CBR en slechts voor de vormgeving van de link naar de CBR website.