De organisatie

Divisie Theorie

De divisie Theorie ontwikkelt en examineert de wettelijk verplichte theorie-examens voor het rijbewijs voor de personenauto, motor en bromfiets. Daarnaast neemt het de theorie-examens af voor professionals in transport en logistiek. En dat varieert van examens voor de vrachtautochauffeurs en ondernemersexamens tot examens voor beroepsvliegers.

Jaarlijks neemt de divisie Theorie bijna 800.000 theorie-examens af in 20 moderne theorie-examencentra. Onze klanten kunnen daar individueel op een touchscreen het theorie-examen afleggen. De divisie Theorie is onderverdeeld in de units planning, theorie-afname en productmanagement. Voor ondersteuning heeft zij een secretariaat en informatiemanagement. In totaal telt deze divisie zo’n 100 medewerkers.

Om de kwaliteit van de examens te waarborgen heeft het CBR een college van onafhankelijke externe deskundigen ingesteld om alle nieuwe vragen te beoordelen op leesbaarheid, duidelijkheid en validiteit. Daarnaast richten de activiteiten van de divisie Theorie zich op het voortdurend verbeteren van kwaliteit van de dienstverlening, met als basis ISO9001:2015.