De organisatie

Divisie Rijvaardigheid

De divisie Rijvaardigheid staat voor het ontwikkelen en afnemen van de praktijkexamens voor het rijbewijs voor de personenauto, personenauto met aanhangwagen , motor, bromfiets en brommobiel. Daarnaast neemt zij tussentijdse toetsen af bij aspirant-bestuurders.Ook beoordeelt zij de rijvaardigheid van bestuurders tijdens een rijvaardigheidsonderzoek dat wordt ingesteld op aangeven van de politie.

Jaarlijks neemt de divisie Rijvaardigheid meer dan 700.000 praktijkexamens en toetsen af. Dat gebeurt vanuit 54 praktijkexamencentra verspreid over het land.
De divisie Rijvaardigheid is onderverdeeld in de units vakopleidingen, planning, praktijkexamens en productmanagement. Voor ondersteuning heeft zij een secretariaat en informatiemanagement. In totaal telt deze divisie bijna 670 medewerkers.

Om de kwaliteit en uniformiteit van de praktijkexamens te waarborgen, werkt Rijvaardigheid met een uitgebreid systeem van periodieke bijscholing, coaching en monitoring van de examinatoren. Daarbij streeft zij naar voortdurende verbetering van de dienstverlening met als basis het kwaliteitskeurmerk ISO 9001:2015.

feedback