De organisatie

Divisie Rijvaardigheid

De divisie Rijvaardigheid levert een belangrijke bijdrage aan de verkeersveiligheid. Zij toetst de rijvaardigheid bij bestuurders van auto, auto met aanhangwagen, motor, bromfiets en brommobiel voor het krijgen en behouden van het rijbewijs. Daarvoor neemt zij elke dag gemiddeld 3.000 praktijkexamens en toetsen af. Jaarlijks zijn dat er zo’n 700.000. Hiervoor heeft zij 54 examenplaatsen, verspreid over het land.

In totaal telt Rijvaardigheid zo’n 700 medewerkers, van wie zo’n 600 examinatoren. Het kantoor van deze divisie is in Arnhem. Daar zitten de afdelingen planning en productmanagement en de ondersteuning van secretariaat, informatiemanagement en klachtenteam. De afdeling vakopleidingen en ons opleidingscentrum bevinden zich in Leusden.

De divisie Rijvaardigheid werkt steeds aan de verbetering van de dienstverlening. In 2017 kreeg zij het ISO-certificaat, het internationaal erkende kwaliteitskeurmerk. In 2018 kwam daar het NLQF-certificaat bij, waardoor de eigen opleiding van examinatoren werd gekwalificeerd op mbo-niveau 4. Sinds 2020 heeft zij ook het kwaliteitskeurmerk RCEC, een belangrijke erkenning voor het praktijkexamen auto. Verder gebruikt Rijvaardigheid een uitgebreid systeem van kwaliteitsborging via bijscholing, coaching en monitoring van de examinatoren.