Divisie CCV

Over examenontwikkeling CCV

CCV biedt branches en overheden expertise in het objectief toetsen van vakbekwaamheid van medewerkers in transport en logistiek. Eenvoudig gezegd: CCV ontwikkelt examens.

Het proces van examenontwikkeling begint bij het in kaart brengen van de eisen waaraan vakbekwame medewerkers moeten voldoen. Deze eisen vertalen wij vervolgens in examenvragen en tot slot in één of meerdere examens.

CCV examens zijn sterk praktijkgericht. Dit waarborgen wij door een nauwe samenwerking met de mensen die werkzaam zijn in de dagelijkse praktijk van transport en logistiek. Dit zijn niet alleen de leidinggevenden, maar ook de werknemers zelf. Want wie weet beter wat de praktijk vereist dan zij? Wij beschikken over een uitgebreid netwerk van deze praktijkdeskundigen. 
De productmanagers van CCV brengen hun toetsdeskundigheid in en hebben een begeleidende en coördinerende rol. Zij zijn eindverantwoordelijk voor de vorm en inhoud van de examenproducten en de normering. Daarnaast stellen zij de procedures, normen en richtlijnen vast voor het uniform afnemen van de examens.

CCV kan verschillende toetsmethodieken inzetten, waaronder meerkeuzevragen, open vragen, casustoetsen en praktijktoetsen. Dit kunnen wij zowel schriftelijk, mondeling, audiovisueel of computerbased afnemen. Individueel of in een groep.