De organisatie

Divisie CCV

De divisie CCV neemt in Nederland vrijwel alle examens af voor beroepschauffeurs, schippers, logistiek medewerkers, ondernemers in het transport en de theorie-examens voor recreatievaart, radiocommunicatie, beroeps- en privé-vliegers. Daarnaast certificeert CCV wettelijke vereiste opleidingen in het kader van de verplichte nascholing voor beroepschauffeurs en de praktijktoetsen die onderdeel uitmaken van de basiskwalificatie van beroepschauffeurs. CCV houdt toezicht op de uitvoering van deze gecertificeerde cursussen en praktijktoetsen.

Deze examens en andere activiteiten ontwikkelt CCV in nauwe samenwerking met werkgevers en werknemers in de transportsector. De CCV activiteiten zijn wettelijk verplichte examens(zoals rijexamens CDE, AD(N)R examens, vakbekwaamheidsexamens), aanvullende examens op de wettelijk verplichte vereisten en de certificerende en toezichthoudende taken bij de verplichte nascholing van beroepschauffeurs. Daarnaast geeft CCV ook vaardocumenten af.

De betrokkenheid van de sector bij CCV is gewaarborgd door een Raad bestaande uit sociale partners. Dit is de Logistiek, Transport en Personenvervoer Raad (LTP Raad).

Deze Raad ziet erop toe dat de dienstverlening van CCV aansluit op de beroepsvereisten in de logistiek, transport en personenvervoer sector. Deze Raad is een subraad van de overkoepelende Centrale gebruikersraad CBR en is de opvolger van de CCV Raad en de Binnenvaart Raad.

Reglement gebruikersraad CBR


De LTP Raad bestaat uit vijf kamers die als volgt zijn samengesteld:

Kamer 1: Weg

 • CNV Vakmensen
 • EVO
 • FNV Bondgenoten 
 • Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV)
 • SEB
 • Transport en Logistiek Nederland (TLN)

Kamer 2: Water

 • Koninklijke Binnenvaart Nederland
 • Universe Shipping BV
 • Nautilus NL

Kamer 3 : Luchtvaart

 • KLM Flightacademy
 • VNV
 • AOPA
 • NACA

Kamer 4: Kamer T

 • TLN
 • EVO
 • VHG
 • BMWT
 • LTO
 • Bouwend Nederland
 • Fedecom
 • Cumela
 • HZC

Kamer 5: Recreatievaart

 • Koninklijke Nederlandsche Motorbootclub (KNMC)
 • Nederlandse Waterski en Wakeboard Bond (NWWB)
 • Reddingsbrigade Nederland (KNBRD)
 • Watersportverbond
 • Koninklijke Binnenvaart Nederland
 • Netwerk Waterrecreatie
 • Samenwerkingsverband Varen doe je Samen

Kwaliteit

CCV neemt ongeveer 150.000 examens per jaar af. Kwaliteit staat daarbij hoog in het vaandel. Mede om deze reden zijn wij ISO gecertificeerd. Ons uitgangspunt hierbij is dat wij producten en diensten leveren die voldoen aan de eisen van onze klanten en aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.