CBR in cijfers

Open data

Het CBR publiceert Open data.

Open data berichten

Disclaimer

Bij het gebruik van deze gegevens is de gebruiker zelf verantwoordelijk voor de correcte en volledige naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder doch niet uitsluitend de Algemene verordening gegevensbescherming.

Het CBR betracht uiterste zorgvuldigheid bij het samenstellen van de Open Data. Desondanks kan het voorkomen dat de Open Data onvolkomenheden bevatten. Er kunnen bijvoorbeeld (beperkte) verschillen optreden tussen de Open Data, de kwartaalcijfers en de cijfers in het Jaarverslag van het CBR. De definitieve cijfers staan altijd in het Jaarverslag van het CBR. Aan de Open Data kunnen dan ook geen rechten worden ontleend evenmin kan het CBR aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de Open Data of de gevolgen van het gebruik van de Open Data.

Abonneren

U kunt zich per e-mail abonneren op de datasets. Vink hiervoor op de inschrijfpagina uw doelgroep en interesse voor 'open data' aan. U ontvangt dan automatisch bericht als nieuwe bestanden zijn geplaatst.

Ook zijn er RSS-feeds beschikbaar.

Datasets

Op dit moment publiceert het CBR elk kwartaal drie datasets. De cijfers bestrijken een periode van een jaar, waarbij het moment van publiceren geldt als het laatste kwartaal.

Examens
Per week en product worden de aantallen examens/toetsen gesplitst naar resultaat gepubliceerd.
Aanvullend zijn aantallen particuliere examens en examens met tolk vermeld. Deze zijn ook opgenomen in het Totaal examens.

De toetsen die het CBR afneemt hebben geen uitslag. 
Een afgenomen Tussentijdse toets staat vermeld onder: Aantal Examens/Toetsen Voldoende

Op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming is besloten om restricties op te nemen ten aanzien van het openbaar maken van de cijfers van producten binnen de Vakbekwaamheidssector. Gegevens worden dan ook niet gepubliceerd als aan de volgende criteria wordt voldaan:
Onderstaande restricties gelden alleen voor de producten die beheerd worden door divisie CCV

 • Producten die in de verslagperiode afgenomen zijn door maximaal 10 verschillende actieve opleiders.
 • Producten die bedoeld zijn voor een examen met extra tijd. (soortproductverlenging)
 • Producten die bedoeld zijn voor een examen die individueel wordt afgenomen.
 • Producten die gebruik maken van productgroep gebruikt door vakbekwaamheid nascholing.
 • Producten die gebruik maken van productgroep gebruikt door toetsen vakbekwaamheid.
 • Producten die bedoeld zijn voor een examen nader onderzoek.
 • Producten waarvan de indicatie 'via verzoek' aanstaat

Uitgegeven Diploma’s
Per week en diplomacode worden de aantallen uitgereikte diploma’s gepubliceerd.

Opleiderresultaten
Per opleider en product worden de aantallen afgenomen examens/toetsen gepubliceerd. 
Het betreft de in de verslagperiode afgenomen examens en toetsen per opleider, gespecificeerd per examenplaats en uitgesplitst naar examensoort. 
Overige gegevens van opleiders, zoals lidmaatschap van brancheverenigingen, lescategorieën, telefoonnummers, web- en emailadressen maken geen deel uit van deze set.

De toetsen die het CBR afneemt hebben geen uitslag. 
Een afgenomen Tussentijdse toets staat vermeld onder: Eerste Examens/Toetsen Voldoende

Op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming is besloten om restricties op te nemen ten aanzien van het openbaar maken van de cijfers van producten binnen de Vakbekwaamheidssector. Gegevens worden dan ook niet gepubliceerd als aan de volgende criteria wordt voldaan:
Onderstaande restricties gelden alleen voor de producten die beheerd worden door divisie CCV

 • Producten die in de verslagperiode afgenomen zijn door maximaal 10 verschillende actieve opleiders.
 • Producten die bedoeld zijn voor een examen met extra tijd. (soortproductverlenging)
 • Producten die bedoeld zijn voor een examen die individueel wordt afgenomen.
 • Producten die gebruik maken van productgroep gebruikt door vakbekwaamheid nascholing.
 • Producten die gebruik maken van productgroep gebruikt door toetsen vakbekwaamheid.
 • Producten die bedoeld zijn voor een examen nader onderzoek.
 • Producten waarvan de indicatie “via verzoek” aanstaat