Kwartaalcijfers CBR

Archief examenresultaten

Op deze pagina staan de aantallen afgenomen examens per categorie en de bijbehorende slagingspercentages. Deze cijfers worden gedurende het jaar na elk kwartaal bijgewerkt.

AVB = motor Voertuigbeheersing
AVD = motor Verkeersdeelneming
B = personenauto
EbijB = personenauto en aanhanger
C = vrachtauto
D = bus
EbijC = vrachtauto en aanhanger

Het slagingspercentage = aantal voldoende examens gedeeld door het aantal afgenomen examens x 100 procent

Examenresultaten 2012

Examenresultaten 2011


Examenresultaten 2010

Examenresultaten 2009

Examenresultaten 2008

Examenresultaten 2007

Examenresultaten 1998-2006

feedback