CBR in cijfers

Kwartaalcijfers CBR

Het CBR wil een transparante organisatie zijn en daarbij past het publiceren van kwartaalcijfers. Het voornemen is op afzienbare termijn niet alleen de examencijfers per kwartaal te publiceren, maar in een later stadium ook andere CBR-prestaties in cijfers te publiceren.

Bij de opzet van de kwartaalcijfers is gekozen voor hetzelfde format als de cijferweergave in het jaarverslag van het CBR.

Klik hieronder op de afbeelding om in de publieke versie van de kwartaalcijfers te bladeren.

Kwartaalcijfers Q1 - 2019

feedback