Over het CBR

CBR in cijfers

Het CBR is een transparante organisatie. Daarom publiceren we alle informatie die we beschikbaar mogen stellen zo compleet mogelijk en passend voor elke doelgroep.

Jaarverslag

Zo hebben we een publiek jaarverslag dat met veel beeldtaal snel inzicht biedt in de belangrijkste kerncijfers en gebeurtenissen van het afgelopen jaar. En een formeel jaarverslag waarin we meer uitgebreid verantwoording afleggen over onze prestaties in het afgelopen jaar.

Jaarverslag

Open data

Wie alle beschikbare actuele data wil inzien over opleidersresultaten, examens en diploma’s, kan terecht bij onze open data, die we elk kwartaal op deze website publiceren.

Open data

Nascholing

Jaaroverzichten gevolgde nascholing