Onderzoek

Kosten en betaling

Kosten van het onderzoek

Onderzoek naar uw alcoholgebruik

€ 415,00 opleggingskosten
€ 480,00 laboratoriumkosten en onderzoekskosten van de specialist

€ 354,00 voor het beoordelen van rapportages van de specialist, nemen van het besluit en afhandelen van het dossier.

Onderzoek naar uw drugsgebruik

€ 415,00 opleggingskosten
€ 480,00 laboratoriumkosten en onderzoekskosten van de specialist

€ 354,00 voor het beoordelen van rapportages van de specialist, nemen van het besluit en afhandelen van het dossier.

Medisch onderzoek

€ 415,00 opleggingskosten

Het medisch onderzoek betaalt u rechtstreeks aan de medisch specialist. Tarieven van medisch specialisten worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.

Onderzoek naar uw rijvaardigheid

€ 415,00 opleggingskosten
€ 225,50 voor het rijvaardigheidsonderzoek


Onderzoek naar uw rijvaardigheid (als beginnende bestuurder en na twee keer een cursus over verantwoord rijgedrag in het verkeer)

€ 415,00 opleggingskosten

€ 702,00 voor het rijvaardigheidsonderzoek, planning en coördinatie van het onderzoek, nemen van het besluit en afhandelen van het dossier.

Bij Stel een vraag vindt u meer informatie over de kosten voor de onderzoeken en het betalen hiervan.

Check de mogelijkheid van gespreid betalen

Kunt u het bedrag niet in één keer betalen? Dan kunt u vragen om een betalingsregeling voor de kosten.

Let op: Voor opleggingskosten en de onderzoekskosten bij de beginnersregeling en na twee keer een cursus over verantwoord rijgedrag in het verkeer kunt u geen betalingsregeling afspreken.

Hoe vraagt u om een betalingsregeling?

Schrijf ons een brief waarin u uitlegt dat u de kosten niet in een keer kunt betalen. Zet in de brief ook uw naam, burgerservicenummer, adres en telefoonnummer. 
Stuur uw brief naar:

CBR Betalingsregeling
Postbus 3012
2280 GA Rijswijk

Stuur uw brief binnen drie weken nadat u onze brief over het onderzoek heeft ontvangen.

Wat als ik te laat betaal? 

Als u te laat betaalt, dan wordt uw rijbewijs ongeldig. U mag dan niet meer rijden.

feedback