Onderzoek

Hoe en waarom?

Wanneer wordt een onderzoek opgelegd?​

Als het nodig is voor de verkeersveiligheid, kan het CBR besluiten dat u zich moet laten onderzoeken. Zo’n besluit nemen we niet zomaar. Wij doen dat alleen als wij een bericht of melding over u krijgen, waaruit blijkt dat het mogelijk niet veilig is dat u nog aan het verkeer deelneemt.

Meestal komt dat bericht van de politie. Bijvoorbeeld vanwege onveilig gedrag in het verkeer of omdat u bent aangehouden onder invloed van alcohol of drugs. Het bericht kan ook gaan over uw medische situatie en soms komt dit bericht van uw arts.

Een onderzoek is niet vrijblijvend. Het is de bedoeling dat u eraan meewerkt. Daarmee voorkomt u dat uw rijbewijs ongeldig wordt of blijft.

Welke onderzoeken zijn er?

Welk onderzoek u moet laten doen, hangt af van wat er gebeurd is. Er zijn vier mogelijkheden:

Wat kan de uitslag zijn van een onderzoek?

Na het onderzoek maakt de arts, specialist of rijvaardigheidsadviseur een verslag. Op basis van dit verslag neemt het CBR een besluit over de geldigheid van uw rijbewijs. U ontvangt hierover een brief. Iedere situatie is weer anders.

Wij kunnen drie soorten besluiten nemen:

U bent rijgeschikt of rijvaardig: U houdt uw rijbewijs, of u krijgt uw rijbewijs weer terug.

U bent rijgeschikt of rijvaardig, maar niet voor alle categorieën, alleen onder bepaalde voorwaarden of voor een bepaalde tijd: U heeft een ander rijbewijs nodig

U bent niet rijgeschikt of niet rijvaardig: We verklaren uw rijbewijs ongeldig.

feedback