Uw medische situatie en het verkeer

Medisch onderzoek

Waarom een medisch onderzoek van het CBR?

Als er twijfel is of u wel veilig kunt rijden vanwege uw medische situatie, moet u een onderzoek doen. Met dit onderzoek kijken we of u rijgeschikt bent. Dit betekent dat we onderzoeken of u geestelijk en lichamelijk in staat bent om te rijden. Zodat u alleen de weg op gaat als dit veilig is voor uzelf en uw medeweggebruikers.

Voor wie is het onderzoek?

Twijfelt de politie of u veilig kunt rijden vanwege uw medische situatie? Dan stuurt zij informatie naar het CBR. Wij beoordelen dan of u nog veilig de weg op kunt. En vragen u mee te werken aan een medisch onderzoek.

Belangrijk om te weten: Voordat wij besluiten dat u mee moet werken aan een onderzoek, kunt u ervoor kiezen om vrijwillig afstand te doen van uw rijbewijs. U krijgt hier een brief over van het CBR. Bijvoorbeeld omdat u toch geen gebruik meer wilt maken van uw auto. U hoeft dan niet mee te werken aan het onderzoek. Het voordeel is dat u dan geen kosten maakt.

Hoe gaat het medisch onderzoek?

Tijdens het medisch onderzoek bekijken we of u geestelijk en lichamelijk in staat bent om te rijden. Het onderzoek bestaat uit verschillende onderdelen, afhankelijk van wat er gebeurd is.

  • De specialist stelt u vragen over uw medische situatie.
  • Vaak wordt u ook lichamelijk onderzocht.
  • Soms voert de specialist ook een bloed of urineonderzoek uit.

In sommige situaties moet u ook een rijtest doen.

Is het onderzoek verplicht?

Heeft u een brief van het CBR gekregen om mee te doen aan het medisch onderzoek? Dan moet u het onderzoek doen. Zodat het CBR kan beoordelen of u rijgeschikt bent. Als u niet meewerkt, wordt uw rijbewijs ongeldig verklaard.

Mag ik blijven rijden tijdens het onderzoek?

Soms besluiten wij dat u direct niet meer mag rijden. U mag dan niet rijden tot u het onderzoek heeft gedaan en u geschikt bent om te rijden. Soms bepaalt de rechter of het OM dat u tijdelijk niet mag rijden. U krijgt dan een rijontzegging.

Wie doet het onderzoek?

Een onafhankelijk specialist doet het onderzoek. De specialist kan voor meer informatie ook contact opnemen met uw behandelend arts. De specialist maakt een verslag en stuurt dit naar het CBR. Het CBR bepaalt vervolgens of u geschikt bent om te rijden. Het CBR kan u ook nog doorsturen naar een andere specialist.

Belangrijk om te weten: voordat de arts het rapport naar het CBR stuurt, heeft u het recht dit rapport te lezen. Als er volgens u feitelijke onjuistheden in staan, dan kunt u dit laten weten aan de arts. Feitelijke onjuistheden zijn bijvoorbeeld verkeerde adresgegevens of een fout in uw geboortedatum.

Hoeveel kost het medisch onderzoek?

Het onderzoek betaalt u zelf en bestaat uit twee delen. De vaste kosten voor het opleggen van het onderzoek (opleggingskosten) en de kosten voor het onderzoek bij de specialist. U ontvangt de factuur voor de opleggingskosten per post. Hierin staat hoe en wanneer u kunt betalen.

U betaalt:

€ 433,00 opleggingskosten

De kosten voor het onderzoek betaalt u direct aan de specialist. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) bepaalt de tarieven van specialisten.

Hoe gaat het verder?

Als u de factuur van de opleggingskosten heeft betaald, krijgt u een verwijzing van het CBR. In deze verwijzing staat naar welke specialist u moet.

Ik kan niet naar het onderzoek komen. Wat moet ik doen?

Soms zijn er goede redenen waardoor u niet naar de afspraak kunt komen. Bijvoorbeeld omdat u ziek bent of een begrafenis heeft. Neem in dat geval altijd contact op met het CBR. U kunt ons bellen via 088 227 7700 (kies optie 4 in het keuzemenu). We kunnen u vragen om bewijs, bijvoorbeeld een doktersverklaring. U kunt de arts bellen om een nieuwe afspraak te maken.

Belangrijk om te weten: komt u te laat voor de afspraak, komt u niet opdagen of betaalt u niet? Dan kunt u het onderzoek niet doen. Uw rijbewijs wordt ongeldig en u mag dan niet meer rijden. U kunt binnen drie jaar alsnog meewerken aan het onderzoek. U betaalt altijd voor het nieuwe onderzoek.

Wanneer krijg ik de uitslag van het medisch onderzoek?

Na het onderzoek maakt de specialist binnen acht weken een rapport en stuurt dit naar het CBR. Het CBR stuurt u binnen vier weken een brief met de uitslag van het onderzoek. Maar soms hebben we meer tijd nodig en kan het langer duren. Bijvoorbeeld omdat u ook een rijtest moet doen.

Wat kan de uitslag van het onderzoek zijn?

Het CBR bepaalt op basis van het onderzoek of u rijgeschikt bent. Er zijn drie uitslagen mogelijk:

  1. U bent rijgeschikt. U mag blijven rijden of u krijgt uw rijbewijs terug. Soms moet u een nieuw rijbewijs aanvragen bij de gemeente.
  2. U bent rijgeschikt onder voorwaarden. U mag blijven rijden. U vraagt een nieuw rijbewijs aan bij de gemeente. Uw nieuwe rijbewijs is 1, 3 of 5 jaar geldig. Of op uw nieuwe rijbewijs staan een of meerdere codes.
  3. U bent niet rijgeschikt. Uw rijbewijs wordt ongeldig en u mag niet meer rijden. U krijgt van ons bericht waarin we uitleggen waarom u niet geschikt bent om te rijden.

Ik ben niet rijgeschikt. Wat betekent dit voor mij?

Als u niet rijgeschikt bent, mag u niet meer rijden. Uw rijbewijs wordt ongeldig. U moet uw rijbewijs opsturen naar het CBR. In de brief die u van het CBR krijgt, staat wanneer en hoe u dat moet doen. Verandert er iets in uw medische situatie? Dan kunt u de Gezondheidsverklaring invullen. We beoordelen dan opnieuw of u mag rijden.

Belangrijk om te weten: als u niet rijgeschikt bent, mag u wel uw brommerrijbewijs houden of aanvragen bij de gemeente. Stuur eerst uw oude ongeldige rijbewijs op naar het CBR.

Ik ben het er niet mee eens dat ik het onderzoek moet doen. Kan ik bezwaar maken?

U kunt bij het CBR bezwaar maken door het bezwaarformulier in te vullen en naar ons op te sturen. Zolang wij uw bezwaar behandelen, verandert ons besluit niet. Lees meer over Bezwaar maken.

Als u meer wilt weten

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met het CBR.