Alcohol in het verkeer

Onderzoek naar uw alcoholgebruik

Waarom een onderzoek naar uw alcoholgebruik?

Als u bent aangehouden met alcohol op, kan het zijn dat u moet meewerken aan een onderzoek naar uw alcoholgebruik. Met dit onderzoek kijken we of u geschikt bent om veilig aan het verkeer deel te nemen. Zodat u alleen de weg op gaat als dit veilig is voor uzelf en uw medeweggebruikers. Want rijden met alcohol op is levensgevaarlijk.

Hoe lang blijft alcohol in uw bloed?
Het lichaam heeft een tot anderhalf uur nodig om een standaard glas bier te verwerken. Dus wie 20 biertjes drinkt, heeft aan een nacht slaap niet genoeg om de volgende dag nuchter en veilig de weg op te gaan.

Voor wie is het onderzoek?

Het onderzoek naar uw alcoholgebruik is voor mensen die zijn aangehouden met te veel alcohol op.

  • Voor iedereen die is aangehouden met alcohol op met een alcoholpromillage hoger dan 1,8.
  • Voor iedereen die de afgelopen vijf jaar drie keer is aangehouden met alcohol op. Waarbij het alcoholpromillage een keer hoger was dan 0,5. Of daarvan een keer niet mee wilden werken aan de ademanalyse van de politie.

Voor beginnend bestuurders:

  • Die zijn aangehouden met een alcoholpromillage hoger dan 1,3.
  • Die de afgelopen vijf jaar drie keer zijn aangehouden met alcohol op. Waarbij het alcoholpromillage een keer hoger was dan 0,2. Of daarvan een keer niet mee wilden werken aan de ademanalyse van de politie.

Als u vaker de fout in gaat

Voor mensen die vaker de fout in gaan, zijn de regels strenger. Er is grote kans dat uw rijbewijs helemaal ongeldig wordt. Dit heet de ‘recidiveregeling’.

Hoe gaat het onderzoek naar mijn alcoholgebruik?

Met het onderzoek kijkt het CBR of u misbruik maakt van alcohol. Het onderzoek bestaat uit drie verschillende onderdelen.

  • Psychiatrisch onderzoek: een psychiater stelt u vragen, onder andere over uw alcoholgebruik.
  • Lichamelijk onderzoek: de arts kijkt of er lichamelijke aanwijzingen zijn voor alcoholmisbruik.
  • Bloedonderzoek: u moet bloedprikken.

Soms moet u ook meewerken aan een urineonderzoek.

Is het onderzoek verplicht?

Het onderzoek is verplicht als u een brief van het CBR heeft gekregen om mee te werken aan het onderzoek. Met het onderzoek beoordeelt het CBR of u geschikt bent om te rijden. Als u niet meewerkt, wordt uw rijbewijs ongeldig verklaard.

Mag ik blijven rijden tijdens het onderzoek?

Meestal besluiten wij dat u direct niet meer mag rijden, bijvoorbeeld omdat uw promillage te hoog was of omdat u drie keer bent aangehouden met alcohol op. Wij schorsen dan de geldigheid van uw rijbewijs. U mag dan niet rijden tot u het onderzoek heeft gedaan en uit het onderzoek blijkt dat u geschikt bent om te rijden. Soms bepaalt de rechter of het OM dat u tijdelijk niet mag rijden. U krijgt dan een rijontzegging.

Wie doet het onderzoek?

Een onafhankelijke psychiater doet het onderzoek. Hij of zij maakt een rapport en stuurt dit naar het CBR. Het CBR bepaalt vervolgens of u weer veilig aan het verkeer kunt deelnemen.

Belangrijk om te weten: voordat de psychiater het rapport naar het CBR stuurt, heeft u het recht dit rapport te lezen. Als er volgens u feitelijke onjuistheden in staan, dan kunt u dit laten weten aan de psychiater. Feitelijke onjuistheden zijn bijvoorbeeld verkeerde adresgegevens of een fout in uw geboortedatum.

Laboratorium voor bloed- en urineafname

Voor het bloedonderzoek kunt u terecht bij een van de laboratoria uit de lijst hieronder. Deze laboratoria voeren het onderzoek op de afgesproken manier uit waardoor de resultaten het meest betrouwbaar zijn.

Bloed en urineonderzoek: kies het juiste laboratorium

Wat zijn de kosten van het onderzoek naar mijn alcoholgebruik?

Het onderzoek betaalt u zelf en bestaat uit twee delen. De vaste kosten voor het opleggen van het onderzoek (opleggingskosten). En de kosten voor het onderzoek zelf (uitvoeringskosten). U ontvangt de facturen voor de opleggingskosten en de uitvoeringskosten per post. Hierin staat hoe en wanneer u kunt betalen.

U betaalt:

€ 433,00 opleggingskosten
€ 882,00 uitvoeringskosten

Ik wil het onderzoek in termijnen betalen, kan dat?

Kunt u het onderzoek niet in een keer betalen? Geen probleem. U kunt een betalingsregeling aanvragen. Dan mag u de uitvoeringskosten in termijnen betalen. Vraag de betalingsregeling aan binnen 3 weken nadat u de factuur voor de uitvoeringskosten heeft ontvangen.

Let op: de opleggingskosten moeten direct worden betaald, anders wordt uw rijbewijs ongeldig verklaard en wordt een incassobureau ingeschakeld. Deze kosten moet u ook betalen.

Hoe vraag ik een betalingsregeling aan?

Wilt u een betalingsregeling aanvragen? Dit kunt u eenvoudig online regelen via Mijn CBR. U kunt ook onze Klantenservice bellen op 088 227 77 00 (kies optie 4 in het keuzemenu). Vertel dat u het onderzoek in termijnen wilt betalen. Of vul het contactformulier in op onze website.

Ik kan het onderzoek ook met een betalingsregeling niet betalen, wat nu?

Kunt u de kosten voor het onderzoek nu niet betalen? Dan kunt u ook besluiten om het onderzoek later te doen. U heeft dan tijd om te sparen voor het onderzoek. Als u vervolgens binnen drie jaar het onderzoek doet en u rijgeschikt bent, kunt u een nieuw rijbewijs aanvragen bij de gemeente. Let op; de opleggingskosten moeten wel direct worden betaald.

Belangrijk om te weten: Als u het onderzoek niet betaalt, wordt uw rijbewijs ongeldig. Dit betekent dat u niet mag rijden tot u het onderzoek heeft gedaan en u geschikt bent om te rijden.

Hoe gaat het verder?

Als u beide facturen heeft betaald, krijgt binnen vier weken u een verwijzing van het CBR. In deze verwijzing staat naar welke psychiater u moet.

Ik kan niet naar het onderzoek komen. Wat moet ik doen?

Soms zijn er goede redenen waardoor u niet naar de afspraak kunt komen. Bijvoorbeeld omdat u ziek bent of een begrafenis heeft. Neem in dat geval altijd contact op met het CBR. U kunt ons bellen via 088 227 7700 (kies optie 4 in het keuzemenu). We kunnen u vragen om bewijs, bijvoorbeeld een doktersverklaring.

Belangrijk om te weten: komt u te laat voor de afspraak of komt u niet opdagen? Dan kunt u het onderzoek niet doen. Uw rijbewijs wordt ongeldig. Dit betekent dat u niet mag rijden tot u het onderzoek heeft gedaan en u geschikt bent om te rijden.

Wanneer krijg ik de uitslag van het onderzoek?

Na het onderzoek maakt de psychiater binnen een termijn van acht weken een rapport en stuurt dit naar het CBR. Het CBR stuurt u meestal binnen vier weken een brief met de uitslag van het onderzoek. Maar soms hebben we meer tijd nodig en kan het langer duren.

Wat kan de uitslag van het onderzoek zijn?

Het CBR bepaalt op basis van het onderzoek van de psychiater of u rijgeschikt bent. Er zijn twee uitslagen mogelijk:

  1. U bent rijgeschikt. U mag blijven rijden of u krijgt uw rijbewijs terug. Wel moet u een cursus over alcohol en verkeer volgen. De kosten voor de cursus betaalt u zelf. Heeft u de cursus in de afgelopen vijf jaar al een keer goed afgerond? Dan hoeft u de cursus niet opnieuw te doen. Was uw rijbewijs ongeldig, dan mag u nu een nieuw rijbewijs aanvragen bij de gemeente.
  2. U bent niet rijgeschikt. Uw rijbewijs wordt ongeldig en u mag niet meer rijden. Als u in de toekomst weer een rijbewijs wilt, moet u een Gezondheidsverklaring invullen. We onderzoeken dan of u rijgeschikt bent. U hoeft niet opnieuw rijexamen te doen.

Ik ben niet rijgeschikt, waarom mag ik niet rijden?

Het is belangrijk dat u controle krijgt over uw alcoholgebruik om weer veilig de weg op te kunnen. Daarom mag u nu niet rijden. U bepaalt natuurlijk zelf of u alcohol drinkt of niet. Maar om uw rijbewijs terug te krijgen, moet u uw alcoholgebruik onder controle hebben. En minimaal een jaar gestopt zijn met het alcoholmisbruik.

Ik ben niet rijgeschikt, hoe krijg ik mijn rijbewijs terug?

Bent u minimaal een jaar gestopt met het overmatig gebruik van alcohol? Dan kunt u de Gezondheidsverklaring invullen. We beoordelen dan of u rijgeschikt bent. Als dit zo is, mag u een nieuw rijbewijs aanvragen bij de gemeente. Het kan zijn dat uw rijbewijs korter geldig is dan u gewend bent. Bijvoorbeeld 1, 3 of 5 jaar. Wij beoordelen dan regelmatig of u nog veilig de weg op kunt.

Mijn rijbewijs is ongeldig verklaard, mag ik mijn bromfietsrijbewijs houden?

In sommige situaties mag u wel uw bromfietsrijbewijs (AM) houden. Dit staat in de brief die u krijgt van het CBR. Mag u uw bromfietsrijbewijs houden? Dan stuurt u eerst uw oude ongeldige rijbewijs op naar het CBR. Daarna kunt u uw brommerrijbewijs aanvragen bij de gemeente. U betaalt wel zelf de kosten voor dit nieuwe rijbewijs.

Ik ben het er niet mee eens dat ik het onderzoek moet doen. Kan ik bezwaar maken?

U kunt bij het CBR bezwaar maken door het bezwaarformulier in te vullen en naar ons op te sturen. Zolang wij uw bezwaar behandelen, verandert ons besluit niet. Lees meer over Bezwaar maken.

Als u meer wilt weten

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met het CBR.