Alcohol in het verkeer

Ik ben mijn rijbewijs kwijt doordat ik met alcohol op heb gereden

Heeft de politie uw rijbewijs ingevorderd omdat u onder invloed van alcohol heeft gereden? Of omdat u geweigerd heeft mee te werken aan de alcoholcontrole van de politie? Dan gaat het CBR beoordelen of u nog veilig de weg op kunt. Zodra het CBR informatie ontvangt van de politie, besluiten wij of u een korte cursus over alcohol en verkeer (LEMA), een cursus over alcohol en verkeer (EMA) of een onderzoek naar uw alcoholgebruik moet doen. En wat u moet doen om uw rijbewijs terug te krijgen. Dit is de mededelingenprocedure (voorheen vorderingsprocedure). De kosten voor de cursus of het onderzoek betaalt u zelf. Soms mag u ook van het CBR tijdelijk niet rijden.

“Ik vond eigenlijk dat ik dubbel gepakt ben. Ik heb een boete gekregen. En nou moet ik ook nog de cursus doen, die kost ook klauwen met geld. Maar ja, uiteindelijk ben ik natuurlijk zelf de fout in gegaan. En de cursus doet wel wat meer met je dan die boete.” Karel, 27 jaar