Onveilig gedrag in het verkeer

Onderzoek naar uw rijvaardigheid

Waarom een onderzoek naar uw rijvaardigheid?

Bestuurders die onveilig rijden, brengen zichzelf en andere weggebruikers in gevaar. Onveilig rijden is bijvoorbeeld veel te langzaam rijden op de snelweg of spookrijden. Als er twijfel is, moet u mee werken aan een onderzoek naar uw rijvaardigheid. Zodat u alleen de weg op gaat als dit veilig is voor uzelf en uw medeweggebruikers.

Voor wie is het onderzoek?

In drie situaties vragen we u om mee te werken aan een onderzoek naar uw rijvaardigheid.

  • De politie twijfelt of u de vaardigheden heeft om veilig te rijden. En heeft hierover informatie gestuurd naar het CBR.
  • U moet een cursus over verantwoord rijgedrag (EMG) volgen, maar is dit niet mogelijk. Bijvoorbeeld doordat u geen Nederlands spreekt, of de cursus al twee keer heeft gedaan.
  • U bent beginnend bestuurder en u heeft in de afgelopen vijf jaar twee maal een verkeersdelict gepleegd, waarvoor u onherroepelijk bent veroordeeld.
Belangrijk om te weten: Twijfelt de politie of u de vaardigheden heeft om veilig te rijden? Dan kunt u, voordat wij besluiten dat u mee moet werken aan een onderzoek, ervoor kiezen om vrijwillig afstand te doen van uw rijbewijs. U krijgt hier een brief over van het CBR. Bijvoorbeeld omdat u toch geen gebruik meer wilt maken van uw auto. U hoeft dan niet mee te werken aan het onderzoek. Het voordeel is dat u dan geen kosten maakt.

Hoe gaat het onderzoek naar mijn rijvaardigheid?

Met het onderzoek bekijken wij of u veilig het voertuig kunt besturen waarvoor u een rijbewijs heeft. Het onderzoek bestaat uit twee delen.

  • Theoriegedeelte: u krijgt 50 vragen over verkeerssituaties.
  • Praktijkgedeelte: u doet een rijvaardigheidstest. Tijdens deze test kijken naar uw gedrag op de weg en uw beheersing van het voertuig. Ook controleren we of u de verkeersregels en verkeersborden kent.

Voor het praktijkgedeelte moet u een lesvoertuig meenemen. U kunt een lesvoertuig huren bij rijscholen. Op onze rijschoolzoeker vindt u snel een rijschool bij u in de buurt. De kosten voor het huren van een lesvoertuig betaalt u zelf.

Belangrijk om te weten: u kunt kiezen voor welke rijbewijscategorie u het onderzoek doet. Heeft u bijvoorbeeld ook een vrachtwagenrijbewijs, maar wilt u daar geen gebruik meer van maken? Dan doet u het onderzoek voor uw rijbewijs B. De andere categorieën op uw rijbewijs worden dan ongeldig.

Is het onderzoek verplicht?

Het onderzoek naar uw rijvaardigheid is verplicht als u een brief van het CBR gekregen om mee te doen aan het onderzoek. Met het onderzoek beoordeelt het CBR of u rijvaardig bent. Als u niet meewerkt, wordt uw rijbewijs ongeldig verklaard.

Mag ik blijven rijden tijdens het onderzoek?

Soms besluiten wij dat u direct niet meer mag rijden, bijvoorbeeld omdat u bent aangehouden wegens spookrijden. U mag dan niet rijden tot u het onderzoek heeft gedaan en u rijvaardig bent. Soms bepaalt de rechter of het OM dat u tijdelijk niet mag rijden. U krijgt dan een rijontzegging.

Wie doet het onderzoek?

Een rijvaardigheidsadviseur van het CBR neemt het onderzoek af.

Hoe lang duurt het onderzoek?

Het hele onderzoek naar uw rijvaardigheid duurt ongeveer 2,5 uur. We raden u aan voor het onderzoek een paar rijlessen te nemen. Zo komt u goed voorbereid naar het onderzoek.

Op welke locaties kan ik het onderzoek doen?

U kunt het onderzoek doen bij de meeste examenlocaties in Nederland.

Wat zijn de kosten van het onderzoek naar mijn rijvaardigheid?

Het onderzoek betaalt u zelf en bestaat uit twee delen. De vaste kosten voor het opleggen van het onderzoek (opleggingskosten) en de kosten voor het onderzoek zelf (uitvoeringskosten). U ontvangt de facturen voor de opleggingskosten en de uitvoeringskosten per post. Hierin staat hoe en wanneer u kunt betalen.

Bent u beginnend bestuurder en heeft u twee keer de verkeersregels overtreden? Of moet u meewerken aan het onderzoek omdat u de cursus over verantwoord rijgedrag niet kunt doen? Dan betaalt u:

€ 433,00 opleggingskosten
€ 749,00 uitvoeringskosten

Is er twijfel of u de vaardigheden heeft om veilig te rijden? Dan betaalt u:

€ 433,00 opleggingskosten
€ 251,50 voor de rijvaardigheidstoets

Ik wil het onderzoek in termijnen betalen, kan dat?

Als u € 251,50 uitvoeringskosten moet betalen, kunt u geen betalingsregeling aanvragen. Als u € 749,00 uitvoeringskosten moet betalen, kunt u wel een betalingsregeling aanvragen. U mag dan uitvoeringskosten in termijnen betalen. Vraag de betalingsregeling aan binnen 3 weken nadat u de factuur voor de uitvoeringskosten heeft ontvangen. Als u alle facturen heeft betaald, kunt u het onderzoek inplannen. U ontvangt hier bericht over.

Belangrijk om te weten: de opleggingskosten moet u direct betalen. Als u dit niet doet, wordt uw rijbewijs ongeldig en wordt er een incassobureau ingeschakeld. De kosten hiervoor betaalt u zelf.

Hoe vraag ik een betalingsregeling aan?

Wilt u een betalingsregeling aanvragen? Dit kunt u eenvoudig online regelen via Mijn CBR. U kunt ook onze Klantenservice bellen op 088 227 77 00 (kies optie 4 in het keuzemenu). Vertel dat u het onderzoek in termijnen wilt betalen. Of vul het contactformulier in op onze website.

Hoe plan ik het onderzoek naar mijn rijvaardigheid?

Als u beide facturen heeft betaald, krijgt u van ons een uitnodiging. In de uitnodiging staat precies waar u moet zijn. En op welke dag en hoe laat u daar moet zijn. Mag u van de rechter of het OM tijdelijk niet rijden? Dan kunt u pas meedoen aan het onderzoek als u uw rijbewijs terug heeft. Ook moet uw rijbewijs geldig zijn om mee te kunnen doen aan het onderzoek.

Ik kan niet naar het onderzoek komen. Wat moet ik doen?

Soms zijn er goede redenen waardoor u niet naar de afspraak kunt komen. Bijvoorbeeld omdat u ziek bent of een begrafenis heeft. Neem in dat geval altijd contact op met het CBR. U kunt ons bellen via 088 227 77 00 (kies optie 4 in het keuzemenu). We kunnen u vragen om bewijs, bijvoorbeeld een doktersverklaring.

Belangrijk om te weten: komt u te laat voor de afspraak of komt u niet opdagen? Dan kunt u het onderzoek niet doen. Uw rijbewijs wordt ongeldig. U moet dan een Gezondheidsverklaring indienen en rijexamen doen.

Wanneer krijg ik de uitslag van het onderzoek naar mijn rijvaardigheid?

Na het onderzoek stuurt het CBR u binnen vier weken een brief met de uitslag.

Wat kan de uitslag van het onderzoek naar mijn rijvaardigheid zijn?

Het CBR bepaalt op basis van het onderzoek of u de vaardigheden heeft om veilig te kunnen rijden. Er zijn twee uitslagen mogelijk:

  1. U bent rijvaardig. U mag blijven rijden of u krijgt uw rijbewijs terug. Soms moet u een nieuw rijbewijs aanvragen bij de gemeente. Bijvoorbeeld omdat u ook rijbewijs C heeft, en hier niet rijvaardig voor bent.
  2. U bent niet rijvaardig. Uw rijbewijs wordt ongeldig en u mag niet meer rijden. U krijgt van ons een brief waarin we uitleggen waarom dit zo is.

Ik ben niet rijvaardig. Wat betekent dit voor mij?

Als u niet rijvaardig bent, mag u niet meer rijden. Uw rijbewijs wordt ongeldig. U moet uw rijbewijs opsturen naar het CBR. In de brief die u van het CBR krijgt, staat wanneer en hoe u dat moet doen. Wilt u in de toekomst toch weer rijden? Dan moet u de Gezondheidsverklaring invullen en opnieuw rijexamen doen.

Ik ben het er niet mee eens dat ik het onderzoek moet doen. Kan ik bezwaar maken?

U kunt bij het CBR bezwaar maken door het bezwaarformulier in te vullen en naar ons op te sturen. Zolang wij uw bezwaar behandelen, verandert ons besluit niet. Lees meer over Bezwaar maken.

Als u meer wilt weten

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met het CBR.