Alcohol in het verkeer

Cursus over alcohol en verkeer (EMA)

Waarom een cursus over alcohol en verkeer (EMA cursus)?

Als u bent aangehouden met alcohol op kan het zijn dat u een cursus moet volgen. Het doel van de cursus is dat u niet meer gaat rijden onder invloed. En dat u zo snel mogelijk weer veilig de weg opgaat. Voor uzelf en uw medeweggebruikers. Want rijden onder invloed van alcohol is levensgevaarlijk. De volledige naam van de cursus is Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer (EMA).

Wist u dat? Het lichaam heeft een tot anderhalf uur nodig om een standaard glas bier te verwerken. Dus wie 20 biertjes drinkt, heeft aan een nacht slaap niet genoeg om de volgende dag nuchter en veilig de weg op te gaan.

Voor wie is de cursus?

Voor mensen die zijn aangehouden met te veel alcohol op.

  • Voor iedereen die is aangehouden met alcohol op met een alcoholpromillage tussen de 1 en 1,8.
  • Voor iedereen die de afgelopen vijf jaar twee keer is aangehouden voor het rijden onder invloed van alcohol. Waarbij het alcoholpromillage een keer hoger was dan 0,5.
  • Voor iedereen die een keer niet wilde meewerken aan de ademanalyse van de politie.

Voor beginnend bestuurders:

  • Die zijn aangehouden met alcohol op met een alcoholpromillage tussen de 0,8 en 1,3.
  • Die de afgelopen vijf jaar twee keer zijn aangehouden voor het rijden onder invloed van alcohol. Waarbij het alcoholpromillage een keer hoger was dan 0,2. Of beginnende bestuurders die een keer niet wilde meewerken aan de ademanalyse van de politie.

De cursus over alcohol en verkeer is een zwaardere maatregel dan de korte cursus over alcohol en verkeer.

Als u vaker de fout in gaat

Voor mensen die vaker de fout in gaan, zijn de regels strenger. Er is grote kans dat uw rijbewijs helemaal ongeldig wordt. Dit heet de ‘recidiveregeling’.

Hoe gaat de cursus over alcohol en verkeer?

U krijgt veel informatie tijdens de cursus. Bijvoorbeeld over de invloed van alcohol op het lichaam. En u leert over de risico’s van alcohol in het verkeer. U volgt de cursus met 8 tot 12 andere deelnemers. U kunt ervaringen uitwisselen met andere cursisten en van elkaar leren. Ook gaat u thuis aan de slag met een opdracht. Aan het eind van de cursus heeft u praktische handvatten om in de toekomst niet meer met alcohol op te gaan rijden. En heeft u een persoonlijk plan van aanpak gemaakt om dit in praktijk te brengen.

“Ik wil 'verantwoordelijkheid kweken' bij mezelf. We hebben het er allemaal over dat er iets ergs kan gebeuren als je met alcohol de weg opgaat. Maar als je gedronken hebt, denk je zelf dat je prima kan rijden.” Machteld, 44 jaar

Is de cursus verplicht?

De cursus is verplicht als u een brief van het CBR gekregen om mee te doen met de cursus. Als u meedoet met de cursus mag u uw rijbewijs houden. Als u niet meewerkt, wordt uw rijbewijs ongeldig verklaard.

Mag ik blijven rijden tijdens de cursus?

U mag blijven rijden tijdens de cursus over alcohol en verkeer. Soms bepaalt de rechter of het OM dat u tijdelijk niet mag rijden. U krijgt dan een rijontzegging.

Hoe lang duurt de cursus?

De EMA-cursus alcohol en verkeer bestaat uit één bijeenkomst van een hele dag (van 9.00 tot 16.30 uur). En twee bijeenkomsten van 4 uur. De cursus is verspreid over zeven weken en u sluit af met een persoonlijk nagesprek van een uur.

Op welke locaties kan ik cursus volgen?

U kunt de cursus over alcohol en verkeer volgen bij de CBR-examenlocaties in Amsterdam, Assen, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven en Zwolle. Als u de cursus plant, kunt u een locatie kiezen.

Wat zijn de kosten van de cursus over alcohol en verkeer?

De cursus betaalt u zelf en bestaat uit twee delen. De vaste kosten voor het opleggen van de cursus (opleggingskosten) en de kosten voor de cursus zelf (uitvoeringskosten). U ontvangt de facturen voor de opleggingskosten en de uitvoeringskosten per post. Hierin staat hoe en wanneer u kunt betalen.

U betaalt:

€ 433,00 opleggingskosten
€ 666,00 uitvoeringskosten

Ik wil de cursus in termijnen betalen, kan dat?

Kunt u de cursus niet in een keer betalen? Geen probleem. U kunt een betalingsregeling aanvragen. Dan mag u de uitvoeringskosten in termijnen betalen. Vraag de betalingsregeling aan binnen 3 weken nadat u de factuur voor de uitvoeringskosten heeft ontvangen.

Let op: de opleggingskosten moeten binnen de betalingstermijn worden betaald, anders wordt uw rijbewijs ongeldig verklaard en wordt een incassobureau ingeschakeld. Deze kosten moet u ook betalen.

Hoe vraag ik een betalingsregeling aan?

Wilt u een betalingsregeling aanvragen? Dit kunt u eenvoudig online regelen via Mijn CBR. U kunt ook onze Klantenservice bellen op 088 227 77 00 (kies optie 4 in het keuzemenu). Vertel dat u de cursus in termijnen wilt betalen. Of vul het contactformulier in op onze website.

Ik kan de cursus ook met een betalingsregeling niet betalen, wat nu?

Kunt u de kosten voor de cursus nu niet betalen? Dan kunt u ook besluiten om de cursus later te doen. U heeft dan tijd om te sparen voor de cursus. Als u vervolgens binnen drie jaar de cursus volgt en goed afrondt, kunt u een nieuw rijbewijs aanvragen bij de gemeente. Let op; de opleggingskosten moeten wel direct worden betaald.

Belangrijk om te weten: als u de cursus niet betaalt, wordt uw rijbewijs ongeldig. Dit betekent dat u niet mag rijden tot u de cursus volgt en goed heeft afgerond.

Ik kan niet meedoen met de cursus. Of ik kan niet komen. Wat moet ik doen?

Soms zijn er goede redenen waardoor u niet naar de cursus kunt komen. Bijvoorbeeld omdat u ziek bent of een begrafenis heeft. Neem in dat geval altijd contact op met het CBR. U kunt ons bellen via 088 227 7700 (kies optie 4 in het keuzemenu). We kunnen u vragen om bewijs, bijvoorbeeld een doktersverklaring.

Belangrijk om te weten: komt u te laat voor de cursus of komt u niet opdagen? Dan mag u de cursus niet meer volgen. Uw rijbewijs wordt ongeldig. Dit betekent dat u niet mag rijden tot u de cursus volgt en goed heeft afgerond.

Ik heb de cursus over alcohol en verkeer goed afgerond, wat nu?

Heeft u de hele cursus gevolgd? Dan krijgt u van ons een brief waarin staat dat u de cursus goed heeft afgerond. U heeft nu praktische handvatten om in de toekomst niet meer met alcohol op te gaan rijden. Soms moet u een nieuw rijbewijs aanvragen bij de gemeente.

Mijn rijbewijs is ongeldig verklaard. Wat betekent dit voor mij?

Als uw rijbewijs ongeldig is, mag u niet meer rijden. U moet uw rijbewijs opsturen naar het CBR. In de brief die u van het CBR krijgt, staat wanneer en hoe u dat moet doen. Als u binnen drie jaar de cursus goed afrondt, kunt u een nieuw rijbewijs aanvragen bij de gemeente. Als u de cursus niet binnen drie jaar doet, moet u de Gezondheidsverklaring invullen en meestal een onderzoek doen om een nieuw rijbewijs te krijgen.

Belangrijk om te weten: stuur eerst uw oude ongeldige rijbewijs op naar het CBR. Daarna kunt u een nieuw rijbewijs aanvragen bij de gemeente.

Mag ik mijn bromfietsrijbewijs houden als mijn rijbewijs ongeldig is verklaard?

In sommige situaties mag u wel uw bromfietsrijbewijs (AM) houden. Dit staat in de brief die u krijgt van het CBR. Mag u uw bromfietsrijbewijs houden? Dan stuurt u eerst uw oude ongeldige rijbewijs op naar het CBR. Daarna kunt u uw brommerrijbewijs aanvragen bij de gemeente. U betaalt wel zelf de kosten voor dit nieuwe rijbewijs.

Ik ben het er niet mee eens dat ik de cursus moet doen. Kan ik bezwaar maken?

U kunt bij het CBR bezwaar maken door het bezwaarformulier in te vullen en naar ons op te sturen. Zolang wij uw bezwaar behandelen, verandert ons besluit niet. Lees meer over Bezwaar maken.

Als u meer wilt weten

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met het CBR.