Onveilig rijgedrag

Bezwaar maken?

Bent u het niet eens met een besluit van het CBR? Dan kunt u bezwaar maken. Hieronder staat hoe u dat doet. U kunt ons het beste eerst even bellen. Dan bespreken we samen het besluit en uw bezwaren. Ons telefoonnummer is 088 227 77 00, kies optie 4. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 en 17.30 uur.

Tip: het Juridisch Loket geeft u gratis antwoord op juridische vragen.

Hoe maakt u bezwaar?

U kunt eenvoudig bezwaar maken door het formulier ‘Bezwaar maken tegen besluit’ volledig in te vullen, te printen, ondertekenen en naar ons op te sturen. Het juiste adres vindt u onderaan het formulier na aanvinken tegen welk besluit u bezwaar maakt.

Maakt iemand anders bezwaar voor u?

Iemand anders mag het bezwaarschrift voor u schrijven en indienen. Maar alleen als u hier schriftelijk toestemming voor geeft. Dit doet u met een machtigingsformulier. Een advocaat of professionele rechtshulpverlener hoeft u niet te machtigen.

Op tijd opsturen

Stuur uw bezwaarschrift naar ons op binnen 6 weken vanaf de datum van het besluit. Zorg ervoor dat uw bezwaarschrift op tijd is. Anders mogen we uw bezwaar niet meer behandelen.

Tip: verstuur uw bezwaarschrift aangetekend. Dan weet u zeker dat we het ook echt ontvangen.

Wanneer krijgt u bericht over uw bezwaar?

Binnen een week ontvangt u een eerste reactie van ons. Soms bellen wij u om uw bezwaren te bespreken. Als dit niet nodig is ontvangt u onze reactie per brief. Als dit wenselijk is, nodigen we u uit voor een hoorzitting op ons kantoor in Rijswijk. Op de hoorzitting kunt u uw bezwaar verder toelichten en kunnen wij u vragen stellen.

We behandelen uw bezwaar binnen twaalf weken. Soms hebben we meer tijd nodig. Dan mogen we de beslissing nog zes weken uitstellen. We houden u in elk geval op de hoogte van wanneer u een antwoord kunt verwachten.

Let op: terwijl we uw bezwaar behandelen, blijft het besluit in stand. Als uw rijbewijs ongeldig is verklaard, blijft uw rijbewijs dus ongeldig. En ook eventueel cursusgeld moet u gewoon op tijd betalen. Na betaling plannen wij samen met u een cursus of onderzoek in.

Wat kan het CBR beslissen?

U krijgt een brief met de beslissing. Er zijn drie beslissingen mogelijk:

  • Gegrond: u heeft (deels) gelijk. Dit leidt mogelijk tot een ander besluit.
  • Ongegrond: we blijven bij ons besluit.
  • Niet-ontvankelijk: we gaan niet in op de inhoud van uw bezwaar, omdat het niet voldoet aan alle wettelijke eisen. U heeft het bijvoorbeeld te laat ingediend.

Vaak leiden bezwaren niet tot een ander besluit. Dit komt omdat we ons strikt moet houden aan de wettelijke bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994 (artikelen 130-134a) en de Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011. De wettelijke bepalingen kunt u nalezen op wetten.overheid.nl

Schrijft iemand anders het bezwaar voor u?

Iemand anders mag het bezwaar ook voor u insturen. U geeft iemand toestemming door hem of haar te machtigen. Dat kan heel eenvoudig door de gegevens van de persoon die u machtigt schriftelijk aan ons door te geven.

In beroep gaan

Als u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar, kunt u in beroep gaan bij de rechter. In een brief vraagt u de rechter om een oordeel te geven over de beslissing van het CBR. Stuur uw beroepschrift op binnen 6 weken na de datum van de beslissing op bezwaar. Onderaan de brief met de beslissing op bezwaar staat waar u de brief naar toe stuurt. U kunt ook via rechtspraak.nl digitaal beroep aantekenen.

Let op: in beroep gaan kost geld en de kosten voor een eventuele advocaat betaalt u zelf. Meer informatie vindt u op www.rvr.org en www.rechtspraak.nl.