Patiënten voorlichten

Rijden met een aandoening: hoe kan ik rijden met...?

Voor zorgverleners

Het CBR werkt aan informatie die zich specifiek richt op zorgverleners van bepaalde aandoeningen.

voor zorgverleners van diabetici

Voor klanten

Het CBR geeft klanten de volgende informatie over het rijden met verschillende aandoeningen:

Hoe kan ik rijden met...

feedback