Patiënten voorlichten

Hoe werkt de procedure?

Het CBR heeft als taak om te beoordelen of iemand lichamelijk en geestelijk in staat is om een motorvoertuig te besturen. De geschiktheidseisen aan de hand waarvan deze beoordeling plaatsvindt, staan in de Regeling Eisen Geschiktheid 2000.

De REG2000 is een regeling opgesteld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De minister baseert zich bij het vaststellen van deze eisen op adviezen van de Gezondheidsraad. De Gezondheidsraad kan op zijn beurt weer geadviseerd worden door bijvoorbeeld een landelijke vereniging van een bepaald specialisme. De medisch adviseurs van het CBR zijn uitvoerders van deze regeling.

In de REG2000 wordt in de meeste paragrafen onderscheidt gemaakt tussen het groep 1 en het groep 2 rijbewijs. Groep 1: Categorie A (motor), B (personenauto), BE (aanhanger bij personenauto) en T (tractor). Groep 2: categorie C (vrachtwagen), D (bus) en CE/DE (aanhanger bij respectievelijk vrachtwagen en bus. De eisen voor het groep 2 rijbewijs zijn doorgaans strenger. Voor categorie Am (brommer, en dus ook de scootmobiel) zijn er geen eisen aan de geschiktheid.

De aandoeningen die van invloed zijn op de rijgeschiktheid zijn met name de aandoeningen die afwijkingen of veranderingen geven op de volgende 5 terreinen:

  • Zien
  • Denken
  • Doen
  • Bewustzijn
  • Middelengebruik/- misbruik (alcohol, drugs en medicatie)

Voor de beoordeling van de geschiktheid tot het besturen van een motorvoertuig heeft het CBR twee procedures. De Procedure Gezondheidsverklaring (vrijwillig en de Procedure vorderingen (verplicht).

Gezondheidsverklaringsprocedure

Het CBR beoordeelt de rijgeschiktheid op basis van de Gezondheidsverklaring die de burger instuurt. Hierbij kan in sommige gevallen aanvullende informatie nodig zijn in de vorm van een aantekening van een arts of het invullen van het Keuringsverslag. In andere gevallen is een rapport van een medisch specialist noodzakelijk. Het CBR kan naar aanleiding van de informatie in de aantekening van de arts, het Keuringsverslag of het specialistisch rapport eventueel ook nog een rijtest opleggen.

Vorderingsprocedure

In de vorderingsprocedure kan er een verplicht onderzoek opgelegd worden naar aanleiding van bij het CBR ontvangen informatie over een vermoeden van ongeschiktheid van derden. Hierbij wordt betrokkene verwezen naar een onafhankelijk specialist. Er wordt geen informatie aan u als behandelaar gevraagd.

Wat kan ik als behandelend arts doen om mijn patiënt in deze procedure te helpen?

Informeren en adviseren

Het is van belang dat u als behandelaar uw patiënten voorlicht over de invloed van zijn aandoening op de rijgeschiktheid. Wanneer uw patiënt een aandoening heeft gekregen die (mogelijk) van invloed is op de rijgeschiktheid, kunt u uw patiënt adviseren om een objectieve beoordeling door het CBR te vragen. Hiervoor kan u patiënt een Gezondheidsverklaring indienen bij het CBR.

Er zijn meerdere folders voor patiënten beschikbaar met informatie over de rijgeschiktheid bij bepaalde aandoeningen.

Informatie verstrekken voor de beoordeling (feiten en omstandigheden) 

Arts

Het is voor de beoordeling van de rijgeschiktheid van belang dat het CBR wordt geïnformeerd over de aard en ernst van de aandoeningen waaraan betrokkene leidt. Indien betrokkene ouder is dan 75 jaar of een groep rijbewijs aanvraagt, moet er ook een keuringsrapport ingevuld worden. Elke arts mag het CBR informeren over de aard en ernst van de aandoening en het keuringsrapport voor mensen boven de 75 invullen. Het keuringsrapport voor de aanvraag van het groep 2 rijbewijs mag alleen ingevuld worden door een arts verbonden aan een gecertificeerde ARBO-dienst of een geregistreerd bedrijfsarts. Als behandelend arts kunt u uw patiënt helpen om deze informatie voor hem in te vullen. Hiervoor zijn ook hulpformulieren bij bepaalde aandoeningen beschikbaar.

Specialist

Daarnaast wordt er in de REG2000 bij bepaalde aandoeningen een specialistisch onderzoek verplicht gesteld. Een rapport van een behandelend specialist kan in veel gevallen een keuring door een onafhankelijk specialist vervangen. Er zijn voor bepaalde aandoeningen keuringsformulieren voor behandelend artsen beschikbaar. Op dringend advies van het ministerie vraagt het CBR bij steeds meer aandoeningen aan uw patiënt of hij aan u als zijn behandelend specialist wil vragen om een keuringsrapport in te vullen. Hierbij wordt aan u gevraagd om feiten en omstandigheden te vermelden op het formulier. Het CBR respecteert het advies van de KNMG om geen advies ten aanzien van de rijgeschiktheid van de behandelend specialisten te vragen. Wanneer u het keuringsformulier niet in wilt vullen kunt u uw patiënt verwijzen naar de klantenservice van het CBR, hij ontvangt dan een verwijzing voor een keuring door een onafhankelijk specialist.

feedback