Nieuws voor artsen

Stand van zaken digitalisering proces Rijgeschiktheid en artsenportaal

Transitie

De divisie Rijgeschiktheid van het CBR is het werkproces voor rijgeschiktheid aan het digitaliseren. Het digitaal ontvangen van verklaringen, het automatisch verwerken van gegevens, het monitoren en terugkoppelen van verwijzingen en besluiten gaat stapsgewijs overgenomen worden door ons nieuw ontwikkelde systeem.
Vanwege de stapsgewijze invoering van het nieuwe systeem, hebben we in 2018 te maken met een overgangssituatie. Dat houdt in dat u twee soorten vragenlijsten kunt tegenkomen, twee soorten formulieren en ook twee werkprocessen.

Planning

Gedurende het jaar 2018 is er al het nodige veranderd: zo is het klantenportaal MijnCBR.nl vernieuwd, zijn de vragenlijsten aangepast en zijn er nieuwe formulieren voor artsen in gebruik genomen.

Dit najaar staan er weer een aantal veranderingen op het programma.

Papieren Eigen verklaring wordt papieren Gezondheidsverklaring

Vanaf 1 oktober verkopen we geen papieren Eigen verklaring meer, maar de nieuwe vragenlijst (papieren Gezondheidsverklaring). De vragen van deze verklaring zijn gelijk aan de digitale vragen. Bij de papieren Gezondheidsverklaring kopen klanten alleen het deel van de verklaring waarin zij zelf de vragen beantwoorden over hun gezondheid. Ze sturen de verklaring op naar het CBR en ontvangen dan het keuringsverslag en eventuele andere verwijzingen waarmee ze naar de arts kunnen. Vanaf 1 oktober komt er bovendien een mogelijkheid om een papieren verklaring te kopen via de website www.cbr.nl. Dit is een alternatief voor mensen die de verklaring niet digitaal willen of kunnen invullen, of een verklaring willen kopen voor iemand anders.

Overigens blijft de Eigen verklaring nog geldig. Mensen kunnen die nog insturen, dus als u ze op voorraad heeft, is dat geen probleem. Naar verwachting kan het CBR rond medio 2019 de Eigen verklaringen niet meer in het systeem verwerken. Als iemand het oude formulier dan nog instuurt, zulllen we deze kosteloos omruilen voor een nieuw formulier.

Digitaal indienen van hulpformulieren

Vanaf oktober opent het CBR een artsenportaal. In samenwerking met ZorgDomein, het grootste platform in Nederland voor communicatie tussen artsen, gaat CBR de mogelijkheid bieden om keuringsformulieren digitaal in te vullen en te verzenden. Meer informatie hierover vindt u op www.cbr.nl/artsenportaal.

Heeft u vragen over de digitalisering bij Rijgeschiktheid, dan kunt u een email sturen aan rijgeschiktheid.aan.het.stuur@cbr.nl

feedback