Nieuws voor artsen

Stand van zaken digitalisering proces Rijgeschiktheid en artsenportaal

Veelgestelde vragen digitaliseringsproces rijgeschiktheid

Het digitaliseren van het proces van rijgeschiktheid brengt veranderingen met zich mee, zoals nieuwe formulieren en nieuwe processen. Zie hier de meest gestelde vragen vanuit artsen over dit onderwerp.

Transitie

De divisie Rijgeschiktheid van het CBR is het werkproces voor rijgeschiktheid aan het digitaliseren. Het digitaal ontvangen van verklaringen, het automatisch verwerken van gegevens, het monitoren en terugkoppelen van verwijzingen en besluiten gaat stapsgewijs overgenomen worden door ons nieuw ontwikkelde systeem.
Vanwege de stapsgewijze invoering van het nieuwe systeem, hebben we in 2018 te maken met een overgangssituatie. Dat houdt in dat u twee soorten vragenlijsten kunt tegenkomen, twee soorten formulieren en ook twee werkprocessen.

Planning
Gedurende het jaar 2018 verandert de werkwijze regelmatig door invoering of ingebruikname van een nieuwe functie in het systeem. In grote lijnen ziet de planning voor 2018 er als volgt uit:

  1. Januari 2018: ingebruikname van het vernieuwde portaal mijncbr.nl
  2. Januari 2018: ingebruikname van de nieuwe vragenlijst Gezondheidsverklaring voor de rijbewijs categorieën A, B, BE en T
  3. Maart 2018: start medische afhandeling in nieuw systeem: ingebruikname nieuwe hulpformulieren: aantekenbrieven, verslagen en rapporten voor specialisten en keurend artsen / digitale indieners van de Gezondheidsverklaring ontvangen verwijzingen en hulpformulieren in de digitale inbox van mijncbr.nl
  4. Mei 2018: ingebruikname nieuwe (digitale) vragenlijst voor de groepen 75+ en rijbewijs CDE.
  5. Najaar 2018: vervanging van papieren Eigen verklaring door nieuwe vragenlijst (Gezondheidsverklaring): verkoop via gemeenten, CBR balies en CBR klantenservice
  6. Najaar 2018: ingebruikname van het portaal op Zorgdomein zodat artsen digitaal hun bevindingen aan het CBR kunnen doorgeven (artsenportaal fase 1)
  7. Najaar 2018: ingebruikname van webshop: via de website bestellen van een papieren verklaring per post (met name bedoeld voor mensen zonder DigiD, transportbedrijven die meerdere verklaringen willen aanvragen en kinderen die een verklaring voor hun ouders aanschaffen).
  8. Najaar 2018: digitalisering van het vorderingsproces
  9. Najaar/winter 2018-2019: ingebruikname van het artsenportaal fase 2, waarmee het onder meer mogelijk wordt voor artsen om zich aan te bieden als keurend arts of specialist aan klanten van het CBR.

Heeft u vragen over de digitalisering bij Rijgeschiktheid, dan kunt u een email sturen aan rijgeschiktheidaanhetstuur@cbr.nl

feedback