Hoe werkt de rijgeschiktheidsprocedure?

Procedure Gezondheidsverklaring (Eigen Verklaring)

Voor alle weggebruikers die het rijbewijs A, B, BE of T wil halen en/of zijn rijbewijs wil verlengen en ouder is dan 75 jaar of houder is van het rijbewijs CDE, dient een Gezondheidsverklaring in te vullen.

Aanvraag Gezondheidsverklaring indienen via Mijn CBR.

Betrokkene dient een aanvraag in. Hierop beantwoordt hij vragen over zijn gezondheid.

Beoordeling aanvraag Gezondheidsverklaring door CBR: aanvulling, keuring en/of rijtest

De aanvraag wordt beoordeeld aan de hand van de Regeling Eisen Geschiktheid 2000.

Mogelijkheden:

 1. Er is aanvullende informatie nodig voor de beoordeling. Van betrokkene of een keurend arts
 2. Er is een specialistische keuring noodzakelijk voor de beoordeling
 3. Er is een rijtest praktische geschiktheid noodzakelijk voor de beoordeling

Besluit

Het CBR neemt een besluit. De volgende besluiten zijn mogelijk:

1. Betrokkene is onbeperkt geschikt

2. Betrokkene is geschikt met beperkingen:

  2a) Betrokkene is geschikt, met een beperking in termijn, de volgende keer is er weer een beoordeling van de rijgeschiktheid noodzakelijk

  2b) Betrokkene krijgt beperkende codes op het rijbewijs

  3. Betrokkene is ongeschikt

   • Codes op de persoon, bijvoorbeeld verplicht om een bril te dragen
   • Codes op het voertuig, bijvoorbeeld mag alleen in een auto met stuurbekrachtiging rijden
   • Codes in verband met de bevoegdheid, bijvoorbeeld alleen voor privĂ©gebruik

   Herkeuring of bezwaar

   Na een besluit anders dan onbeperkt geschikt, heeft betrokkene de mogelijkheid om een herkeuring aan te vragen of bezwaar aan te tekenen.

   feedback