Keuren voor het CBR

Digitaal indienen keuringsformulieren

Voor keuringsartsen is het mogelijk om het keuringsverslag en -formulieren digitaal in te dienen bij het CBR. Alle verwijzingen voor het groot rijbewijs krijgen hiertoe een code mee. Vanaf 1 maart geldt dit ook voor verwijzingen van 75+.

Hoe gaat het in zijn werk?

Het CBR heeft voor deze nieuwe dienstverlening een samenwerking opgezet met Zorgdomein, het grootste platform in Nederland voor veilige communicatie tussen artsen en verwijzers. Artsen die digitaal hun bevindingen willen gaan indienen, hebben daarvoor een account nodig bij ZorgDomein.

Stap 1: Account bij Zorgdomein

Ik heb al een account bij ZD

Heeft uw organisatie al een account bij Zorgdomein? Dan kunt u via de coördinator van ZorgDomein in uw organisatie een persoonlijk account aanvragen. Als dit is aangevraagd, dan kunt u op uw account inloggen en uw formulieren digitaal invullen.

Ik heb nog geen account bij ZD

Heeft u nog geen account bij ZorgDomein? Dan kunt u dit gratis aanmaken. Ga daarvoor naar: zorgdomein.com/zorgverleners/keuringen/. Klik op ‘aanmelden’. Houd uw AGB code bij de hand. Heeft u nog geen AGB code, dan kunt u die ook gratis aanvragen via www.agbcode.nl. Let wel: u heeft zowel een AGB code nodig voor uw organisatie als voor u persoonlijk. Op de vraag- en antwoordpagina vindt u hier meer informatie over.

Stap 2: Vraag naar de ZD-code

Klanten van het CBR die een keuringsverslag moeten laten invullen door een arts (ouderen en beroepschauffeurs) krijgen een hun verwijsbrief van het CBR en daarin staat een ZorgDomein code vermeld.

Wordt de klant ook verwezen naar een specialist of een arts voor een specifieke aandoening, dan krijgt diegene voor iedere verwijzing een aparte code toegewezen. Technisch gezien is het mogelijk dat de specialist via deze code zijn keuringsrapport of verslag digitaal indient, maar gedurende de proefperiode met CDE-artsen, richten we ons vooral op keuringsverslagen en formulieren die arboartsen bij het CBR indienen. Op het moment dat de proef goed verloopt, dan zullen specialisten hierover apart benaderd worden.

De aanvrager van de keuring neemt de verwijsbrief mee naar de keuring bij de arts.

Stap 3: Digitaal invullen en indienen

U logt in op uw account bij ZorgDomein. U gaat naar het tabblad ‘Regie’ en vult de ZD code van de aanvrager in de zoekregel in. U kunt zo het juiste formulier ophalen. U vult de vragen op het scherm in. Na toestemming van de aanvrager klikt u op ‘verzenden’.

Inzage

Uw formulier is per direct bij het CBR. U kunt via ditzelfde tabblad altijd uw ingevulde en ingediende formulieren inzien.

De aanvrager van de keuring kan de door de arts ingevulde formulieren inzien via het klantenportaal mijn.cbr.nl

Digitaal indienen van keuringsverslagen: snel, makkelijk en veilig

Stappenplannen

Starten met CDE keuringsrapporten door keuringsartsen

Vanaf november 2018 starten we het artsenportaal met het verzenden van ZorgDomein codes naar aanvragers van een (verlenging van) een groot rijbewijs. Met deze ZorgDomein code kan de arbo-arts zijn keuringsformulieren  digitaal indienen. We beginnen met deze afgebakende groep, omdat we eerst ervaring willen opdoen met het artsenportaal. Gaat alles goed, dan breiden we de dienstverlening verder uit.

In een enkel geval kan het zo zijn dat de verwijsbrief aan de beroepschauffeur naast het verzoek om een keuringsverslag in te dienen ook een verwijzing naar een specialist bevat. Bijvoorbeeld omdat de aanvrager bij ons bekend is en we al weten dat hij of zij een aandoening heeft waarvoor keuring door een specialist nodig is. Voorlopig gaan we ervanuit dat specialisten nog op dezelfde manier blijven werken, met papieren formulieren. Tegen de tijd dat we de genoeg praktijkervaring hebben opgedaan met keuringsverslagen en keuringsartsen, zullen we specialisten breed gaan informeren. Bent u specialist, dan vragen we u dan ook nog even om uw geduld. U zult binnenkort nadere informatie ontvangen.

Promotie

Wilt u uw collega artsen attenderen op het digitaal indienen van keuringsformulieren, dan kunt u bijgevoegde poster downloaden en printen. Dit kan desgewenst op A3, A4 of A5 formaat.

Plannen voor de toekomst

Het digitaal indienen van hulpformulieren door artsen, is de eerste stap in de realisatie van een artsenportaal. Een dienst waarbij er meer digitale mogelijkheden komen voor artsen. Voor de communicatie met het CBR en voor artsen om zich te profileren als keuringsarts. Het CBR verwacht hierin in 2019 verdere stappen te zetten.

Meer informatie

Vraag en antwoord artsenportaal

feedback