Voorwaarden bij machtiging van een rijschool

 1. Met het accorderen van deze voorwaarden en het verzenden van de
  machtiging aan het CBR heeft de kandidaat de door hem aangewezen
  rijopleider gemachtigd om op zijn naam een examen of een toets te
  reserveren. Op het examen zijn de (examen)voorwaarden van
  toepassing, zoals door het CBR vastgesteld. De (examen)voorwaarden zijn
  bekend bij de rijopleider en deze zijn te lezen op www.cbr.nl.
  De machtiging blijft 12 maanden geldig. De machtiging wordt automatisch ingetrokken als:

  • de machtiging meer dan 12 maanden oud is en er is geen aanvraag voor een examen of toets;
  • de gemachtigde rijschool is uitgeschreven bij het CBR.
 2. De kandidaat kan de machtiging van een rijopleider intrekken of wijzigen tot het moment dat de rijopleider op naam van de kandidaat heeft gereserveerd.  Intrekking of wijziging van de machtiging is geldig vanaf het moment van ontvangst van de wijziging of intrekking door het CBR. De machtiging loopt af, zodra de kandidaat voor het examen is geslaagd.
 3. De door de kandidaat ingevoerde (adres)gegevens worden automatisch doorgegeven aan de gemachtigde rijopleider.
 4. De rijschool mag de (adres)gegevens van de kandidaat uitsluitend gebruiken voor de reservering van de toets of het examen. Indien de rijopleider de (adres)gegevens van de kandidaat voor andere doeleinden wenst te gebruiken, dient de rijopleider daarvoor uitdrukkelijke toestemming te vragen van de kandidaat.
 5. Het door de kandidaat op mijn.cbr.nl opgegeven e-mailadres en het huisadres worden éénmalig door het CBR doorgegeven aan de gemachtigde rijopleider. Het CBR gebruikt hierna alleen het opgegeven e-mailadres om met de kandidaat te corresponderen. De kandidaat kan dit e-mailadres op mijn.cbr.nl zelf wijzigen. De kandidaat is verder zelf verantwoordelijk voor de communicatie tussen hem en de rijopleider. Hij dient erop toe te zien dat de rijopleider van de juiste adres- en e-mailgegevens uitgaat.
 6. Het CBR betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid ten aanzien van het veilig opslaan en verwerken van de persoonsgegevens van de kandidaat. Het CBR zal de persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor de reservering van examens en de uitvoering van haar wettelijke taken ter zake, alsmede voor het verstrekken van informatie die verband houdt met haar dienstverlening. De persoonsgegevens zullen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is voor de dienstverlening van het CBR.
 7. Het CBR aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of kosten ten gevolge van het niet juist, niet volledig of niet tijdig machtigen van een rijopleider, dan wel het wijzigen van de machtiging of informeren van de rijopleider.

8 september 2021