Wat zijn de criteria om een onderzoek alcohol op te leggen?

Een onderzoek naar uw alcoholgebruik wordt opgelegd wanneer:

Beginnende bestuurder
- Eénmaal een aanhouding, waarbij een adem- of bloedalcoholgehalte is geconstateerd dat gelijk is aan of hoger dan 570 μg/l, respectievelijk 1,3‰.

of

- Binnen een periode van vijf jaar tenminste 3 keer een proces verbaal is opgemaakt op basis van artikel 8, tweede of derde lid van de wegenverkeerswet, waarbij in beide gevallen een adem- of bloedalcoholgehalte is geconstateerd dat hoger dan 88 ug/l, respectievelijk 0,2 ‰ (88 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht / 0,2 milligram per milliliter bloed) óf waarbij betrokkene in elk geval één keer heeft geweigerd mee te werken aan een alcoholcontrole


Ervaren bestuurder

- Eénmaal een aanhouding, waarbij een adem- of bloedalcoholgehalte is geconstateerd dat gelijk is aan of hoger dan 785 μg/l, respectievelijk 1,8‰.

of

- Binnen een periode van vijf jaar tenminste 3 keer een proces verbaal is opgemaakt op basis van artikel 8, tweede of derde lid van de wegenverkeerswet, waarbij in beide gevallen een adem- of bloedalcoholgehalte is geconstateerd dat hoger is dan 220 ug/l, respectievelijk 0,5 ‰ (220 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht / 0,2 milligram per milliliter bloed) óf waarbij betrokkene in elk geval één keer heeft geweigerd mee te werken aan een alcoholcontrole.


Wanneer u een onderzoek naar uw alcoholgebruik opgelegd krijgt, wordt uw rijbewijs geschorst tot de uitslag van het onderzoek bekend is. Naar aanleiding hiervan kan het CBR een besluit nemen over uw rijgeschiktheid.

feedback