Wat moet ik doen als ik niet of niet op tijd ben verschenen bij het medisch onderzoek?

U moet deelnemen aan het wettelijk verplichte onderzoek. Het CBR verwacht in ieder geval dat u er alles aan doet om aanwezig te zijn. Wij benadrukken dat uitstel van het onderzoek alleen mogelijk is in situaties die buiten uw schuld om zijn ontstaan en die u niet kunt veranderen of voorkomen. In dit soort situaties moet u bewijs aanleveren. Bij verhindering wegens ziekte moet u altijd binnen zeven dagen na het onderzoek medisch inhoudelijk bewijs overleggen. Zaken die met bijvoorbeeld werk te maken hebben worden niet als geldige reden aangemerkt.

feedback