Wat is een Verklaring van geschiktheid?


Het CBR gaat na of u lichamelijke of geestelijke problemen heeft die van invloed kunnen zijn op uw rijgedrag. Als er medisch geen belemmeringen zijn, laat het CBR een Verklaring van geschiktheid op uw naam registreren in het rijbewijzenregister van de Dienst Wegverkeer (RDW).
Met een Verklaring van geschiktheid kunt u examen doen en een rijbewijs aanvragen. Voor een rijbewijs heeft u ook een Verklaring van rijvaardigheid nodig.

feedback