Wat gebeurt er als ik ervoor kies om het onderzoek drugs of alcohol niet te ondergaan?

Als u er voor kiest om het onderzoek naar de rijgeschiktheid niet te laten doen zal het rijbewijs op grond van artikel 132 Wegenverkeerswet ongeldig worden verklaard. U kunt er ook voor kiezen om schriftelijk afstand te doen van uw rijbewijs. U moet deze verklaring voorzien van uw handtekening en opsturen naar het CBR, divisie Rijgeschiktheid, Postbus 3012, 2280 GA Rijswijk. In dat geval zal het CBR u niet verder oproepen en de procedure stopzetten. Het rijbewijs wordt ook in dat geval ongeldig verklaard voor alle categorieën.

Als u dat wilt, kunt u na de ongeldigverklaring van uw rijbewijs wel een geldig rijbewijs voor de bromfiets en/of brommobiel (categorie AM) krijgen. U kunt dit rijbewijs aanvragen bij uw gemeente. U moet dan wel uw ongeldig verklaarde rijbewijs hebben ingeleverd bij het CBR, divisie Rijgeschiktheid, afdeling Mededelingen.

feedback