Waarom is mijn rijbewijs niet geldig voor de reguliere periode van tien jaar?


Wanneer u rijgeschikt bent voor een bepaalde tijd krijgt u een brief waarin staat voor hoe lang u rijgeschikt bent en wat de reden hiervan is.

Het CBR besluit tot het afgeven van een rijbewijs met een kortere geldigheidsduur als de verwachting is dat er in de toekomst iets verandert aan uw rijgeschiktheid. Meestal komt de bepaalde tijd van 1, 3 en 5 jaar rechtstreeks uit de wettelijke Regeling eisen geschiktheid 2000. Bent u in het bezit van het rijbewijs voor de categorieën C, CE, D en/of DE, dan geldt altijd de maximale termijn van 5 jaar. Daarnaast kan ook uw leeftijd de reden zijn voor een rijbewijs dat korter geldig is dan tien jaar:

• Bent u tussen de 65 en 70 jaar, dan is uw rijbewijs maximaal geldig tot uw 75e verjaardag
• Bent u tussen de 70 en 75 jaar, dan is uw rijbewijs maximaal 5 jaar geldig


feedback