Waarom is er een cursus?

Alcohol is een belangrijke oorzaak van de vele doden en gewonden die jaarlijks in het verkeer vallen. Alcoholongevallen hebben meestal een zeer ernstige afloop. Geschat wordt dat in 25 tot 30% van alle letselongevallen alcohol in het spel is. Het doel van de cursus is het voorkomen van herhaling van het rijden onder invloed. Hierdoor wordt de verkeersveiligheid vergroot en vallen er minder slachtoffers. Uit onderzoek is gebleken dat voor relatief veel cursisten rijden onder invloed een gewoonte is. Een meerdaagse cursus biedt de mogelijkheid cursisten handvatten te geven om in de toekomst met deze gewoonte te breken.

feedback