Waarom ben ik verwezen naar een specialist?

Na het invullen van uw Gezondheidsverklaring beoordeelt het CBR of u veilig de weg op kan. Soms is er meer onderzoek nodig om dit vast te stellen. U wordt dan doorgestuurd naar 1 of meerdere specialisten.

Waarom kiest het CBR mijn specialist?
Het is belangrijk dat de keuring voor uw rijbewijs gebeurt door een onafhankelijk specialist. Dit is een specialist die geen relatie met u heeft. Hierdoor kan de specialist uw keuring beter beoordelen. Daarom is het in de wet bepaald dat het CBR kiest welke specialist u keurt. Deze specialist kent de rijbewijseisen goed en is op de hoogte van de aanpak van het CBR. Zo weet u zeker dat in het keuringsrapport van de specialist alle informatie staat die het CBR nodig heeft. Wij sturen u altijd naar een specialist die kennis heeft van dat waarvoor u gekeurd moet worden.

Verplichte beoordeling
Bij veel aandoeningen zijn wij wettelijk verplicht om u laten beoordelen door een specialist. In deze folder vindt u veelvoorkomende aandoeningen en naar welke specialist wij u dan verwijzen.

Meer informatie

Wat kan het CBR beslissen?
Wanneer hoor ik iets van het CBR over mijn gezondheidsverklaring?
Hoe kies ik een andere specialist dan de specialist die het CBR gekozen heeft?

feedback