Mag ik een eigen tolk meenemen bij mijn praktijkexamen?

Je mag een eigen tolk meenemen naar het praktijkexamen voor de auto, motor, bromfiets en auto met aanhangwagen. Je moet deze tolk zelf inhuren.

Als je een tolk wilt meenemen naar het praktijkexamen, moet je rijopleider dit aangeven bij het aanvragen van het examen. Hierbij moet de rijopleider ook aangeven om welke taal het gaat. Vooraf aan het examen moet bekend zijn of iemand meekomt als tolk of als instructeur. Dit zijn namelijk twee verschillende rollen waarover tijdens het examen geen verwarring mag ontstaan.

Eisen aan de tolk

  • Het moet een beëdigde tolk zijn die ook zijn tolkenpas kan tonen (bijvoorbeeld ingehuurd via www.Tolkennet.nl)
  • De instructeur mag ook als tolk optreden. Hij moet dan zijn geldige WRM-pas kunnen tonen. Daarnaast moet de tolk de taal van de kandidaat en de Nederlandse taal voldoende beheersen, zodat het praktijkexamen vlot en doeltreffend kan worden afgenomen.

    De tolk heeft de taak om de tekst van de examinator te vertalen. Overige zaken, zoals symbolen op het dashboard en gesproken tekst van de navigatie of radio, worden niet vertaald. De kandidaat en de rijschool zorgen ervoor dat het navigatiesysteem voor aanvang van het examen de juiste taalinstelling heeft. Dit mag eventueel in de vorm van een telefoon die in een houder is geplaatst en waarop geen andere signalen verstorend kunnen werken (appjes, inkomende telefoontjes e.d.). Lukt het de opleider en kandidaat niet om een begrijpelijke taal in te stellen voor de kandidaat, dan wordt de navigatieopdracht uitgevoerd op de voor de kandidaat minder of niet begrijpelijke taal. Zónder tussenkomst van de examinator of tolk.

  • Corona maatregelen
    Via een telefoonverbinding vertaalt de tolk de opdrachten van de examinator tijdens de rit. De tolk rijdt niet mee tijdens de (examen)rit. Je zorgt samen met de tolk voor een geschikte handsfree telefoonverbinding. Het begingesprek met de examinator vertaalt de tolk ook via de telefoon. Bij het eindgesprek mag de tolk wel aanwezig zijn.

    feedback