Mag er tijdens het praktijkexamen beeld en/of geluidsopnamen worden gemaakt?

feedback