Kan ik weigeren dat het onderzoeksrapport alcohol/drugs naar het CBR wordt gestuurd?

Ja dat kan. De arts zal u wijzen op het inzage-, correctie- en blokkeringsrecht. Dit betekent dat u recht heeft op inzage van het rapport en het corrigeren van feitelijke onjuistheden. Wanneer u het verzenden van het onderzoeksrapport naar het CBR blokkeert, maakt u gebruik van het blokkeringsrecht.

Dit heeft als gevolg dat het onderzoekverslag ontbreekt. Het CBR kan uw rijgeschiktheid hierdoor niet beoordelen en moet uw rijbewijs ongeldig verklaren vanwege niet meewerken aan het onderzoek. Na de periode van een jaar kunt u weer opnieuw uw rijgeschiktheid laten beoordelen door een Gezondheidsverklaring (Eigen verklaring) in te dienen.

feedback