Ik heb het mij opgelegde onderzoek naar de geschiktheid niet ondergaan, kan ik dit nog terugdraaien?

Als uw rijbewijs nog niet ongeldig is verklaard, dan kunt u de reden van het niet meewerken aan het onderzoek binnen 7 dagen na de datum van het onderzoek schriftelijk en met bewijs opsturen naar het CBR, divisie Rijgeschiktheid, Postbus 3012, 2280 GA Rijswijk.
Het CBR zal dan beslissen of u opnieuw wordt opgeroepen voor het onderzoek of dat uw rijbewijs ongeldig wordt verklaart omdat u geen goede reden had om niet op het onderzoek te verschijnen. Als het rijbewijs ongeldig is verklaard, kunt u tot drie jaar na de ongeldigheidverklaring alsnog het onderzoek naar de geschiktheid ondergaan. U moet dan de kosten voor het onderzoek voldoen. Na ontvangst van de betaling zult u zo spoedig mogelijk worden opgeroepen voor het onderzoek. Zodra deze drie jaar zijn verstreken moet u een Gezondheidsverklaring (Eigen verklarings) procedure opstarten om in het bezit te kunnen komen van een nieuw rijbewijs.

feedback