Ik ben op mijn werk gekeurd door een ARBO-arts. Is deze keuring ook bruikbaar?

Het CBR accepteert een keuringsverslag (origineel) van maximaal twee jaar oud van een ARBO-arts voor het personenvervoer of goederenvervoer als vervanging van het Keuringsverslag bij de Gezondheidsverklaring. Het moet wel een volledig verslag zijn met dezelfde inhoud als het Keuringsverslag behorend bij de Gezondheidsverklaring. Bij een CDE-keuring voor mensen jonger dan 75 jaar dient het verslag te zijn opgemaakt door een arts van een gecertificeerde ARBO-dienst (of door een geregistreerde bedrijfsarts).

feedback