Hoe vraag ik een tweede onderzoek alcohol/drugs aan?

U heeft het recht om een tweede onderzoek te laten doen. U bepaalt zelf of u dit wilt en u hoeft hiervoor geen reden te geven. Wel raden wij u aan de informatie in de brief met de uitslag van het eerste onderzoek goed te lezen, voordat u kiest voor een tweede onderzoek.

Tot wanneer kan ik een tweede onderzoek aanvragen?
Als u een tweede onderzoek wilt aanvragen, dient u binnen 14 dagen na de uitslagbrief de factuur voor het tweede onderzoek te betalen. Deze factuur ontvangt u in een aparte brief en wordt op dezelfde dag verstuurd als de uitslagbrief.

Houd er rekening mee dat een tweede onderzoek niet automatisch leidt tot een ander besluit. Het tweede onderzoek is dus geen ‘herkansing’. Pas als wij tijdens het tweede onderzoek twijfelen over de resultaten van het eerste onderzoek, kunnen wij besluiten dat de resultaten van het eerste onderzoek niet kloppen. We houden dan de resultaten van het tweede onderzoek aan.

Wilt u geen tweede onderzoek? Dan hoeft u niets te doen. U ontvangt binnen 4 weken ons definitieve besluit.

Wat zijn de kosten van een tweede onderzoek?
De kosten voor een tweede onderzoek vindt u bij Tarieven. Voor het tweede onderzoek is geen betalingsregeling mogelijk.

Vervolg
Zodra u betaald heeft ontvangt u binnen 4 weken een nieuwe verwijzing naar de arts. Vervolgens neemt u binnen 4 weken contact op met deze arts om een afspraak in te plannen voor het onderzoek.

feedback