Gaat mijn rijbewijs met korte geldigheidsduur vanzelf over op een rijbewijs voor onbeperkte tijd?

Nee, na verloop van deze beperkte geldigheidsduur is het rijbewijs van rechtswege ongeldig. Heeft u bijvoorbeeld een rijbewijs voor de duur van één jaar, dan verloopt na dat jaar de geldigheid van het rijbewijs. U zult dan voor het verkrijgen van een nieuw rijbewijs een gezondheidsverklaringprocedure moeten opstarten.

De datum tot wanneer uw rijbewijs geldig is dient u zelf te bewaken. Een Gezondheidsverklaring kunt u aanschaffen bij de gemeente of het CBR theorie-examencentrum bij u in de buurt. Hier kunt u ook terecht met eventuele vragen over de gezondheidsverklaringprocedure. Op basis van de uitslag van de medische herkeuring wordt besloten of u een rijbewijs voor onbeperkte duur of een rijbewijs met beperkte geldigheidsduur wordt verstrekt. Houd er rekening mee dat er op basis van de herkeuring ook besloten kan worden om geen Verklaring van geschiktheid toe te kennen. LET OP: U kunt de gezondheidsverklaringsprocedure 4 tot 6 weken voor het verstrijken van de geldigheidsduur van uw rijbewijs opstarten.

feedback