Een melding na het examen. Wat nu?


Als tijdens het praktijkexamen het vermoeden is gerezen dat u niet voldoet aan de wettelijke eisen van geschiktheid tot het besturen van motorvoertuigen, maakt de examinator hiervan melding bij de medische afdeling van het CBR. Uw medische geschiktheid wordt vervolgens opnieuw beoordeeld. U ontvangt hierover schriftelijk bericht van de medische afdeling.

De examinator wordt geacht u in kennis te stellen van de melding na examen en waarom hij dit meldt aan de medische afdeling van het CBR.


feedback