De politie heeft mijn rijbewijs ingenomen. Wat nu?

De politie kan u aanhouden en uw rijbewijs innemen als er twijfel is of u nog geschikt bent om te rijden. De politie kan hier verschillende redenen voor hebben. Bijvoorbeeld door gebruik van alcohol of drugs, onverantwoord rijgedrag of uw gezondheid.

Wat gebeurt er nadat mijn rijbewijs is ingenomen?

De politie stuurt een bericht naar het CBR waarin de politie uitlegt wat er is gebeurd en waaraan wordt getwijfeld. Dit noemen we een mededeling. De politie verstuurt deze mededeling met het rijbewijs binnen 6 maanden na de aanhouding, maar meestal gebeurt dit al binnen enkele dagen. Wanneer wij de mededeling ontvangen, besluiten wij binnen 4 weken wat er moet gebeuren. In de brief die u van ons krijgt, staat wat wij hebben besloten. Hieronder leest u wat het besluit kan zijn.

Uw rijbewijs is al ongeldig verklaard.
Het CBR kan geen verdere stappen meer ondernemen. U krijgt uw rijbewijs niet terug.

U krijgt uw rijbewijs terug.
Het CBR ziet geen reden voor u om een cursus of onderzoek te doen. Binnen 4 weken na ontvangst van de mededeling, krijgt u uw rijbewijs terug.

Er ontbreken gegevens of we hebben extra informatie nodig.

De mededeling van de politie is niet compleet. De politie heeft dan nog tot 6 maanden na de aanhouding de kans om deze informatie te leveren. Hebben we 4 weken na ontvangst van de mededeling niet de volledige informatie ontvangen van de politie? Dan krijgt u het rijbewijs terug. Stuurt de politie na die periode alsnog de volledige informatie? Houd er dan rekening mee dat wij u dan kunnen vragen het rijbewijs alsnog weer op te sturen.

U moet een cursus of onderzoek doen.
Of dit voor u geldt, leest u in het besluit. Hier staat ook in wanneer de cursus of het onderzoek is. Hier zijn kosten aan verbonden en deze verschillen per cursus en onderzoek.

Mag ik rijden als het rijbewijs is ingenomen?
Nee, u mag niet rijden als u geen rijbewijs in het bezit heeft. Ook als uw rijbewijs nog wel geldig is, mag u niet rijden zonder rijbewijs. Dit geldt voor alle motorvoertuigen.

Ik heb een buitenlands rijbewijs. Gelden voor mij dezelfde gevolgen?
Ja, als u een buitenlands rijbewijs heeft en een vast woon- of verblijfadres in Nederland, dan gelden dezelfde gevolgen als voor een Nederlands rijbewijs.

Mijn Nederlandse rijbewijs is in het buitenland ingenomen, wat nu?
Lees op de website van de Rijksoverheid wat de gevolgen zijn als uw Nederlandse rijbewijs in het buitenland is ingenomen.

Goed om te weten

  • Houd er rekening mee dat als het CBR besluit dat u uw rijbewijs terugkrijgt, er een ander besluit kan volgen vanuit het strafrecht. Het kan zijn dat u dan nog niet uw rijbewijs terugkrijgt.

feedback