De aanvraag van AM lukt niet bij de gemeente. Hoe kan dit?

Als uw rijbewijs ongeldig is verklaard op basis van rijgeschiktheid kunt u, als u dat wilt, na de ongeldigverklaring van uw rijbewijs wel een geldig rijbewijs voor de bromfiets en/of brommobiel (categorie AM) krijgen. U kunt dit rijbewijs aanvragen bij uw gemeente. U moet dan wel uw ongeldig verklaarde rijbewijs hebben ingeleverd bij het CBR, divisie Rijgeschiktheid, afdeling Mededelingen.

Als uw rijbewijs ongeldig is verklaard op basis van rijvaardigheid dient u, om opnieuw in het bezit te komen van een geldig rijbewijs, dus ook voor een rijbewijs voor de categorie AM, geheel opnieuw examen af te leggen. Dit examen bestaat uit een praktijk en een theorie examen. 
U kunt zich hiervoor wenden tot een rijschool.feedback