Binnen welke termijn moet ik mijn rijtest met een lesvoertuig plannen?

Binnen welke termijn moet u de rijtest plannen?

U kunt de rijtest met een lesvoertuig samen met een rijschool plannen. Overleg met de rijschool over een geschikte datum. Wij verwachten dat uw rijschool binnen vier weken na de datum boven aan de door u ontvangen brief een rijtest plant. Het is uw eigen verantwoordelijkheid dat de rijtest tijdig wordt gepland.

Binnen welke termijn moet u de rijtest doen?
Uw rijtest moet plaatsvinden binnen 6 maanden na het verzoek een rijtest met een lesvoertuig te plannen. Binnen deze termijn moeten wij namelijk een besluit kunnen nemen over uw rijgeschiktheid op basis van actuele medische informatie. Kunt u binnen 6 maanden geen rijtest doen? Dan kunnen wij aan u geen Verklaring van geschiktheid verstrekken. Bent u in het bezit van een geldig rijbewijs, dan heeft dit gevolgen voor de geldigheid daarvan.

Intern/KS: wanneer klanten vragen hebben over de specifieke gevolgen voor de geldigheid van hun rijbewijs bij niet (op tijd) doen van een rijtest, aansturen naar DPR

feedback