Ben ik verplicht de Gezondheidsverklaring naar waarheid in te vullen?

De Gezondheidsverklaring moet naar waarheid worden ingevuld. Dit is een wettelijke verplichting. In de

Wegenverkeerswet 1994 is het volgende artikel opgenomen:

Artikel 114
Het is verboden voor het verkrijgen van een rijbewijs opzettelijk onjuiste opgaven te doen, onjuiste inlichtingen te verschaffen en onjuiste bewijsstukken en andere bescheiden te overleggen.


feedback