Transportbegeleider

Aanstellingspas Transportbegeleider


Om de weg op te mogen met een exceptioneel transport moet er aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. Bij veel exceptionele transporten is de begeleiding van één of meerdere transportbegeleiders verplicht. Deze transportbegeleiders moeten in het bezit zijn van een aanstellingspas.

Kijk voor meer informatie over de aanstellingspas op de website van SVNL.

Direct doen

Examen reserveren

Opleiding en praktijkexamen

Bij een opleider kunt u de opleiding voor transportbegeleider volgen. Het CBR geeft geen informatie over deze opleiders. Het theorie-examen legt u af bij het CBR, het praktijkexamen onder begeleiding van de politie via SVNL. U kunt het praktijkexamen voor of na het theorie-examen doen.