Volledige chauffeurskaart taxi

Examen taxi vakbekwaamheid praktijk volledig

Voor wie?

Voor kandidaten die de volledige chauffeurskaart taxi, ook wel volledige taxipas genoemd, willen halen.

Hoe ziet het examen eruit?

Het praktijkexamen duurt 85 minuten en bestaat uit zeven onderdelen:

 • De kandidaat wordt opgeroepen door de examinator. De examinator controleert eerst de identiteit en het rijbewijs van de kandidaat. Daarna moet de kandidaat verklaren bekend te zijn met de examenvoorwaarden. Dit gebeurt door ondertekening van de reserveringsbevestiging.
 • Bij het voertuig wordt door de kandidaat een rijklaarcontrole gedaan. Hierbij geeft de kandidaat mondeling aan wat deze controle inhoudt. De examinator kan hierbij aanvullende vragen stellen.
 • De kandidaat krijgt van de examinator de opdracht te rijden naar één van de vijf vastgestelde objecten. Per examenplaats is er een lijst met daarop namen en adressen van vijf objecten. De kandidaat rijdt hiernaar toe, zonder gebruik te maken van hulpmiddelen. De kandidaat mag ter oriëntatie voor aanvang van de rit een kaart of navigatie raadplegen. Daarna rijdt hij zelfstandig en zonder hulpmiddelen een efficiënte route naar het object.
 • Vanaf het object rijdt de kandidaat naar een door de examinator opgegeven willekeurig adres. De kandidaat mag hierbij hulpmiddelen gebruiken. Voordat er naar het adres wordt gereden, moet de kandidaat aangeven hoe de ritprijs is opgebouwd. De kandidaat maakt hierbij een afweging tussen de snelste en de kortste route.
 • Tijdens het examen wordt getoetst hoe de kandidaat omgaat met de afhandeling van een ongeval. De examinator schetst een praktijksituatie, waarbij de kandidaat aangeeft hoe te handelen. Daarnaast legt de kandidaat met behulp van het Europees schadeformulier uit hoe dit formulier ingevuld moet worden.
 • De laatste rit is het rijden op aanwijzingen van de examinator. Hierbij kan onder andere gebruik worden gemaakt van wegbewijzeringborden.
 • Na de rit wordt de uitslag van het examen aan de kandidaat gemotiveerd medegedeeld.
 • Tijdens het examen worden vragen gesteld over technische storingen en over de wijze waarop de kandidaat omgaat met wensen, behoeften en het gedrag van klanten.

In onderstaande documenten vindt u meer informatie over het praktijkexamen.

Exameneisen taxi vakbekwaamheid praktijk volledig (TVP)

Examenprocedure TVP / TVPC

Voertuigeisen taxi praktijkexamen

Objectenlijst taxi praktijkexamen

Tips voor uw examen

Bereid u goed voor op het praktijkexamen met deze tips:

 • Het taxi praktijkexamen wordt afgenomen in het Nederlands.
 • Het praktijkexamen kan alleen gereserveerd worden door een opleider. In onze rijschoolzoeker kunt u zien welke opleiders de taxi opleiding aanbieden.
 • Vanaf 1 september 2023 moet u eerst slagen voor uw theorie-examen, daarna kunt u het praktijkexamen doen.
 • U moet zonder gebruik van hulpmiddelen naar een bekend object kunnen rijden. Kijk vooraf goed welke objecten er zijn op uw examenlocatie en oefen dit goed.
 • U mag met een eigen auto komen met een geel kenteken, let wel goed op de voertuigeisen. De auto mag bijvoorbeeld maximaal 10 jaar oud zijn. En de wielbasis moet minimaal 254 centimeter zijn.
 • Zakt u twee keer voor uw praktijkexamen? Dan kunt u op zijn vroegst pas na 5 weken opnieuw praktijkexamen doen. Deze tijd is bedoeld om (opnieuw) een opleiding te volgen.
 • De plek van het praktijkexamen kan anders zijn dan de plek van het theorie-examen. Op de reserveringsbevestiging staat het juiste adres.
 • Overige veel gestelde vragen.

Wat zijn de toelatingseisen?

 • Minimaal 18 jaar
 • U moet een geldig rijbewijs B (schakel of automaat) hebben. Hier mogen de volgende codes niet op staan: 100, 101 of 105. 
 • Een geldig en voldoende resultaat voor het theorie-examen (TVT). (Heeft u vrijstelling voor het theorie-examen? Dan moet u dit tijdens het praktijkexamen aantonen met een chauffeurskaart taxi of de code 95 voor de categorie D op het rijbewijs. Voor vrijstelling voor het theorie-examen, mogen deze verlopen zijn. Kunt u dit niet aantonen? Neem dan vooraf contact op met uw opleider.)

Wat moet ik meenemen naar het examen?

 • Een geldig rijbewijs B of een geldig EU/EER rijbewijs B met een geldig identiteitsbewijs
 • De reserveringsbevestiging
 • Een examenvoertuig welke voldoet aan de voertuigeisen.
 • Verzorgde kleding en een verzorgd uiterlijk, passend bij het beroep van taxichauffeur.

  Wanneer krijg ik de uitslag?

  Na het examen krijgt u meteen de uitslag.

  Hoe lang is de uitslag van het examen geldig?

  De uitslag is 1 jaar geldig.

  Wat kost het examen?

  € 242,80

  Hoe kan ik reserveren?

  Examen reserveren